Toetsing van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

Wanneer u wetenschappelijk onderzoek doet met een medisch hulpmiddel moet u voldoen aan verschillende wetten.

Medical Devices Regulation (MDR) van toepassing

Per 26 mei 2021 is de Europese Verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) van toepassing. Als gevolg daarvan zijn de regels voor de indiening, beoordeling en uitvoering van klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen gewijzigd.

Algemene informatie over de inwerkingtreding van de MDR vindt u op de website van de CCMO: Klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen | Onderzoekers | Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (ccmo.nl)

Valt mijn onderzoek onder de MDR?

Klinisch onderzoek naar de veiligheid, (klinische) prestaties en/of effectiviteit van het medisch hulpmiddel valt binnen de reikwijdte van de MDR. Ander onderzoek waarbij medische hulpmiddelen worden gebruikt in het kader van onderzoek (bijvoorbeeld het meten van een eindpunt), maar waarbij niet de veiligheid, prestaties en/of effectiviteit van het medisch hulpmiddel zelf worden onderzocht, valt buiten de reikwijdte van de MDR. 

De EU-verordening medische hulpmiddelen (MDR) geeft de volgende definitie van klinisch onderzoek: Systematisch onderzoek bij één of meer menselijke proefpersonen dat wordt uitgevoerd om de veiligheid of de prestaties van een hulpmiddel te beoordelen’

Studies naar medische hulpmiddelen die reeds zijn ingediend of goedgekeurd:

  • Voor studies die voor 26 mei 2021 zijn goedgekeurd verandert er weinig. Veiligheidsrapportages moeten echter wel worden ingediend volgens de nieuwe MDR regels (artikel 80 MDR). U moet de betrokken METC informeren over de nieuwe werkwijze voor het melden van ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s). Dit kan middels een bijlage bij het protocol. U hoeft hiervoor geen substantieel amendement in te dienen. In de eerstvolgende substantiële wijziging van het onderzoeksprotocol kunt u de wijzigingen over de veiligheidsrapportages verwerken.
  • Voor studies die voor 26 mei 2021 zijn ingediend, maar nog niet zijn goedgekeurd op 26 mei 2021 kan het zijn dat de toetsing tijdens het beoordelingsproces verandert. De studies moeten voldoen aan de vereisten van de MDR en de gewijzigde Wet Medische Hulpmiddelen. Er is géén overgangsperiode.

o   Studies die vallen onder artikel 62 of 74.2 moeten opnieuw worden ingediend via de
CCMO (via devices@ccmo.nl).

o   Voor de studies vallend onder artikel 74.1 en artikel 82 hoeven er geen
nieuwe/aanvullende documenten te worden ingediend.

Nieuwe studies naar een medisch hulpmiddel

TECHNISCH ADVIES INDIENEN BIJ MEDISCH HULPMIDDELENSTUDIES

Technisch advies meesturen bij indiening METc VUmc
Volgens eerder vastgesteld Amsterdam UMC beleid wordt u bij de inzet van niet-CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen of CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen die buiten beoogd gebruik worden toegepast, gevraagd een technisch advies bij de indiening bij de METc VUmc mee te sturen.
U kunt dit advies aanvragen via het loket AdviesMedischeHulpmiddelen@amsterdamumc.nl. Dit loket stuurt de aanvraag door naar de juiste technische adviescommissie (bv. afhankelijk van apparatuur/gebruiksgoederen, software of steriele hulpmiddelen). Houdt u er rekening mee dat het advies een paar weken duurt.

Ingangsdatum en overgangsperiode
Vanaf 1 mei 2022 zal dit advies door de METc VUmc worden opgevraagd. Gedurende een overgangsperiode van 3 maanden zal de onderzoeker de gelegenheid krijgen het advies gedurende de METc-beoordeling aan te leveren. Het document dient dan aanwezig te zijn voordat lokale uitvoerbaarheid door de RvB wordt goedgekeurd. Vanaf 1 augustus zal het document verplicht worden bij indiening bij de METc VUmc.

Wijze van indienen vanaf 26 mei 2021

Voordat u uw WMO-plichtige onderzoeksdossier voor klinisch onderzoek met een medisch hulpmiddel bij de toetsingscommissie kunt indienen moet u uw studie eerst registreren. Dit doet u door het ABR-formulier (versie mei 2021) online in te vullen in ToetsingOnline.

De wijze waarop u uw onderzoeksdossier vervolgens bij de toetsingscommissie moet indienen is afhankelijk van het wettelijke kader waar uw onderzoek onder valt. Meer informatie vindt u hier.

  • Klinisch onderzoek in het kader van conformiteitsdoeleinden (MDR artikel 62/74.2)
    Bij klinisch onderzoek in het kader van een conformiteitsdoeleinden (d.w.z. in het kader van productontwikkeling en het verkrijgen/uitbreiden van een CE-markering) wordt het onderzoeksdossier eerst gevalideerd door de CCMO. Na een positief besluit over de validering draagt de CCMO uw dossier ter beoordeling over aan de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) die uw onderzoek zal beoordelen. De CCMO draagt uw dossier meestal over aan de toetsingscommissie van uw voorkeur.
  • Post-market clinical follow-up investigations (MDR artikel 74.1) of overig klinisch onderzoek (MDR artikel 82) Een dossier voor post-market clinical follow-up (PMCF) investigations (MDR artikel 74.1) of voor overig klinisch onderzoek (MDR artikel 82) hoeft niet gevalideerd te worden door de CCMO. Deze kunt u dus direct indienen bij de METc VUmc (via Research Manager) of de MEC AMC (via indienenmetc@amsterdamumc.nl).

Meer informatie over de MDR vindt u op de Intranet pagina van AmsterdamUMC: Intranet Europese wetgeving medische hulpmiddelen (MDR) en klinisch wetenschappelijk onderzoek

Ook is er een algemene thema pagina van Amsterdam UMC: https://intranet.vumc.nl/afdelingen-themas-1/zorgsupport/veilige-patientenzorg-door-veilige-technologie-in-amsterdam-umc.htm

Hier vindt u een Engelstalige online tool om te bepalen welke commissie uw onderzoek dient te beoordelen:  Committee Finder (pauljanssenfuturelab.eu)