Start

Melden startdatum

Onderzoekers zijn verplicht de startdatum van het onderzoek door te geven aan de METc. De startdatum is de datum waarop de toestemmingsverklaring van de eerste deelnemer is getekend.

U kunt de startdatum melden via Research Manager. In de handleiding op deze pagina staat uitgebreid uitgelegd hoe u dit moet doen.

Verlenging geldigheid positief oordeel

Het positief oordeel is geldig tot twee jaar na de goedkeuring. Is het onderzoek binnen die twee jaar nog niet gestart, dan vervalt de geldigheid van het positief oordeel. De geldigheid van het positief oordeel moet dan per brief worden verlengd!Verlenging geldigheid positief oordeel

Hoe kunt u verlenging van het positief oordeel aanvragen?

  • Door tijdig een e-mail te sturen naar metc@vumc.nl.
  • Met daarin: het METc protocolnummer, de titel van het onderzoek, de reden waarom het onderzoek niet binnen een jaar is gestart en het verzoek om de geldigheid van het positief oordeel te verlengen.