Veiligheidsrapportage/Development Safety Update Report

Veiligheidsrapportage of DSUR

Bij geneesmiddelenonderzoek moet jaarlijks een Veiligheidsrapportage of Development Safety Update Report (DSUR) worden ingediend bij de METc VUmc.

Download hieronder het formulier. 

Hoe dient u een DSUR of veiligheidsrapportage in?

  • Door een e-mail te sturen naar metc@vumc.nl
  • Met daarin het METc protocolnummer, de titel van het onderzoek en
  • Het ondertekende formulier L3 Veiligheidsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF in de bijlage.

Voortgangs- en veiligheidsrapportage (gecombineerd)

Vanaf één jaar na goedkeuring van het onderzoek moeten onderzoekers jaarlijks een ondertekend rapport over de voortgang van het onderzoek aan de commissie toesturen. Tevens moet bij geneesmiddelenonderzoek vanaf een jaar na goedkeuring jaarlijks een veiligheidsrapportage worden aangeleverd.

Download hieronder het formulier voortgangs- en veiligheidsrapportage. 

Hoe dient u een gecombineerde voortgangs- en veiligheidsrapportage in?

  • Door een e-mail te sturen naar metc@vumc.nl,
  • Met daarin het METc protocolnummer, de titel van het onderzoek en
  • Het ondertekende formulier M1-L3 Voortgangs- en veiligheidsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF in de bijlage.