Veiligheidsrapportage/Development Safety Update Report

Veiligheidsrapportage of DSUR

Bij geneesmiddelenonderzoek moet jaarlijks een Veiligheidsrapportage of Development Safety Update Report (DSUR) worden ingediend bij de METc VUmc.

Download hieronder het formulier. 

Hoe dient u een DSUR of veiligheidsrapportage in?

  • U kunt het ondertekende formulier L3 Veiligheidsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF indienen via Research Manager. In deze handleiding staat uitgebreid uitgelegd hoe u dit moet doen.

Voortgangs- en veiligheidsrapportage (gecombineerd)

Vanaf één jaar na goedkeuring van het onderzoek moeten onderzoekers jaarlijks een ondertekend rapport over de voortgang van het onderzoek aan de commissie toesturen. Tevens moet bij geneesmiddelenonderzoek vanaf de indieningsdatum jaarlijks een veiligheidsrapportage worden aangeleverd.

Download hieronder het formulier voortgangs- en veiligheidsrapportage. 

Hoe dient u een gecombineerde voortgangs- en veiligheidsrapportage in?

  • U kunt het ondertekende formulier M1-L3 Voortgangs- en veiligheidsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF indienen via Research Manager. In deze handleiding staat uitgebreid uitgelegd hoe u dit moet doen.