Voortgangsrapportage

Vanaf één jaar na goedkeuring van het onderzoek moeten onderzoekers jaarlijks een ondertekend rapport over de voortgang van het onderzoek aan de commissie toesturen.

Download hieronder het formulier voortgangsrapportage. De METc VUmc neemt alleen dit formulier in behandeling.

Hoe dient u een voortgangsrapportage in?

  • Door een e-mail te sturen naar metc@vumc.nl,
  • Met daarin het METc protocolnummer, de titel van het onderzoek en
  • Het ondertekende formulier M1 Voortgangsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF in de bijlage.

Voortgangs- en veiligheidsrapportage (gecombineerd, investigator initiated geneesmiddelenonderzoek)

Vanaf één jaar na goedkeuring van het onderzoek moeten onderzoekers jaarlijks een ondertekend rapport over de voortgang van het onderzoek aan de commissie toesturen. Tevens moet bij investigator initiated geneesmiddelenonderzoek vanaf een jaar na goedkeuring jaarlijks een veiligheidsrapportage worden aangeleverd.

Download hieronder het formulier voortgangs- en veiligheidsrapportage. 

Hoe dient u een gecombineerde voortgangs- en veiligheidsrapportage in?

  • Door een e-mail te sturen naar metc@vumc.nl,
  • Met daarin het METc protocolnummer, de titel van het onderzoek en
  • Het ondertekende formulier M1-L3 Voortgangs- en veiligheidsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF in de bijlage.