Voortgangsrapportage

Vanaf één jaar na goedkeuring van het onderzoek moeten onderzoekers jaarlijks een ondertekend rapport over de voortgang van het onderzoek aan de commissie toesturen.

Download hieronder het formulier voortgangsrapportage. De METc VUmc neemt alleen dit formulier in behandeling.

Hoe dient u een voortgangsrapportage in?

  • U kunt het ondertekende formulier M1 Voortgangsrapportage dd [dd-mm-jjjj] als PDF indienen via Research Manager. In deze handleiding staat uitgebreid uitgelegd hoe u dit moet doen.

Voortgangs- en veiligheidsrapportage (gecombineerd, investigator initiated geneesmiddelenonderzoek)

Vanaf één jaar na goedkeuring van het onderzoek moeten onderzoekers jaarlijks een ondertekend rapport over de voortgang van het onderzoek aan de commissie toesturen. Tevens moet bij geneesmiddelenonderzoek vanaf een jaar na goedkeuring jaarlijks een veiligheidsrapportage worden aangeleverd.

Download hieronder het formulier voortgangs- en veiligheidsrapportage. 

Hoe dient u een gecombineerde voortgangs- en veiligheidsrapportage in?

  • U kunt het ondertekende formulier M1-L3 Voortgangs- en veiligheidsrapportage dd [dd-mm-jjjj] indienen via Research Manager. In deze handleiding staat uitgebreid uitgelegd hoe u dit moet doen.