Medische oncologie - research

Fase 1

VEGF vaccinatie (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul / dr. J.J. van der Vliet)
Een fase 1 studie naar het vaccin hVEGF26-104/RFASE bij patiënten met een uitgezaaide vorm van kanker.

Meer informatie

MACIST (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Effectiviteit en haalbaarheid van de combinatie metformine en chloroquine bij patiënten met een hersentumor met een mutatie in een “IDH-gen” (MACIST-studie).

Meer informatie

Proclaim-001-CX-072 (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Een proof-of-concept-onderzoek naar CX-072 als monotherapie en in combinatie met Ipilimumab of met Vemurafenib bij proefpersonen met gevorderde of recidiverende solide tumoren en/of lymfomen.

Meer informatie

Proclaim-CX-2009 (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Een fase 1-2, open-label, dosisbepalend, proof of concept, first-in-human onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van CX-2009 te evalueren bij volwassenen met metastaserende of lokaal gevorderde niet-reseceerbare solide tumoren (PROCLAIM-CX-2009).

Meer informatie

Proclaim-CX-2009 Sub-studie (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Beeldvorming met 89ZR-CX-2009 PET bij proefpersonen met metastaserende of lokaal gevorderde niet-reseceerbare solide tumoren (deelonderzoek van PROCLAIM CTMX-M-2009-001).

Meer informatie

HUTMZ  (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Hydroxy-ureum en temozolomide bij patienten met een recidief glioblastoom, een fase I studie (HUTMZ studie).

Meer informatie

AMG 596 (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AMG 596 bij proefpersonen met glioblastoom waarin mutant epidermale groeifactorreceptor variant III (EGFRvIII) tot expressie komt.

Meer informatie

PICCOLO (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
PET scan onderzoek naar het gedrag van een nieuw geneesmiddel in het lichaam van proefpersonen met uitgezaaide kanker.

1381-0003 (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt).
Een PET-CT-scan onderzoek bij patiënten met longkanker en hoofd-hals kanker die behandeld worden met BI 754111 in combinatie met BI 754091. Een open-label fase I PET-CT scan onderzoek.

Meer informatie

G1T48-01 (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Een open-label, multicentrisch fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en voorlopige antitumoractiviteit van oplopende doseringen G1T48 bij vrouwen met oestrogeenreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker.

Meer informatie

TAK-164  (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Een open-label, voor het eerst bij mensen uitgevoerd fase 1-dosis escalatieonderzoek naar TAK-164, een antilichaam-geneesmiddelconjugaat, bij patiënten met gevorderde gastro-intestinale kankers met guanylaatcyclase-C expressie.

Meer informatie