SUBITO (Hoofdonderzoeker: dr. I.R.H.M. Konings)
Het aanzienlijk verbeteren van de genezingskans van patiënten met hoog risico BRCA1-like borstkanker met behulp van gepersonaliseerde therapie. Een internationale fase III studie: De SUBITO-studie.

Meer informatie

SONIA trial  (Hoofdonderzoeker: dr. I.R.H.M. Konings)
Selecteren van de optimale plaats van CDK4/6-remmer bij de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige (HR+) borstkanker: de SONIA trial.

Meer informatie

FORESIGHT (Hoofdonderzoeker: dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt).
FES (16α-[18F]-fluoro-17β-oestradiol)-PET: Op weg naar een nieuwe standaard voor het stadiëren van oestrogeen-positieve primair lokaal uitgebreid dan wel locoregionaal recidief borstkanker. Een pilot studie met [18F]FES en [ 18F]FDG PET.

Meer informatie

Triple B (Hoofdonderzoeker: I.R.H.M. Konings)
Gerandomiseerd fase 2b onderzoek naar biomarkers bij een eerstelijns behandeling van gevorderde triple negatieve borstkanker met carboplatin-cyclofosfamide in vergelijking met paclitaxel met of zonder atezolizumab.

Meer informatie