Ouderengeneeskunde - research

Onze onderzoekers verrichten wetenschappelijk onderzoek met het doel de kwaliteit van de ouderengeneeskunde te verbeteren.

Al het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling ouderengeneeskunde valt onder het Amsterdam Public Health instituut (APH), één van de onderzoeksinstituten van Amsterdam UMC.

De onderzoeksgroep ouderengeneeskunde ontwikkelt, systematiseert en verspreidt kennis voor een optimale medische zorg voor ouderen met complexe multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid. Deze medische zorg vraagt om een proactieve, multidisciplinaire en probleemgeoriënteerde benadering, met oog voor de belastbaarheid van de patiënt, diens waarden, wensen en functionele mogelijkheden.

Onderzoekslijnen:

  • Geriatrische revalidatie en netwerkzorg
  • Infectieziekten
  • Leren van data
  • Zorg voor kwetsbare ouderen in de laatste levensjaren

Onderzoek doen bij ons?

Vacatures voor onderzoeksassistenten, junior onderzoekers, promovendi en senior onderzoekers plaatsen we op www.werkenbijamsterdamumc.nl. Je kunt je via die site abonneren op vacaturemail, je krijgt dan updates in je mail.

Arts In Opleiding Tot Onderzoeker

Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid de opleiding specialist ouderengeneeskunde te combineren met het uitvoeren van een promotieonderzoek. Deze combinatie heet aioto-traject (Arts In Opleiding Tot Onderzoeker) en duurt doorgaans 6 jaar. Achtergrondinformatie over het traject vind je op de website van de SBOH, www.sboh.nl. Heb je interesse, neem dan contact op!

Contactpersoon GERION/onderzoek: Irene de Jong: ih.dejong@amsterdamumc.nl

Wetenschappelijke stages

Onze onderzoekers begeleiden met plezier aiossen en geneeskundestudenten bij de uitvoering van een wetenschappelijke stage. De stage duurt meestal 3 maanden. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met de coördinator wetenschappelijke stages: Ariadne Meiboom, aa.meiboom@amsterdamumc.nl.

Lees meer over ouderengeneeskunde.