Research Code Amsterdam UMC

De Research Code is opgesteld namens de raden van bestuur van Amsterdam UMC om ervoor te zorgen dat al het onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen Amsterdam UMC verloopt volgens de principes van goed gedrag en integriteit.

Hieronder kunt u de code alls PDF te downloaden:

English

In order to consistently promote, facilitate and ensure conduction of scientific research according to the principles of conduct for research integrity in and across Amsterdam UMC, a joint Research Code was established on behalf of the Executive Boards of Amsterdam UMC.

Download the Code as PDF: