Research Guide

De Research Guide is voor onderzoekers. De gids geeft een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden die Amsterdam UMC, locatie VUmc biedt voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden: Wet en regelgeving zoals METc, subsidiedesk, juridische ondersteuning, het verkrijgen van (speciale) materialen of uitrusting en documenteren van onderzoek. Typische personeelszaken als declaraties en het regelen van vergunningen voor niet EU onderzoekers zijn opgenomen in de Research Guide.

NB: De Research Guide is tijdelijk alleen maar intern bereikbaar voor Amsterdsam UMC, locatie VUmc medewerkers.

English

The Research Guide is made for researchers. The guide provides an overview of the available support for conducting research at Amsterdam UMC., location VUmc. Examples: Law and regulations i.e. the medical ethical review committee, grants desk, juridical support, obtaining of (special) research materials or equipment, and documenting research projects. In addition, human resource issues such as reimbursements and obtaining permits for non-EU scientist are indexed in the Research Guide.

NB: The Research Guide is temporarily only available to Amsterdsam UMC, location VUmc employees