Research Support

'Research support is een verzameling van teams die praktische ondersteuning en kennis leveren aan onderzoekers van Amsterdam UMC. De gespecialiseerde teams bieden een scala van diensten aan voor de verschillende fases van onderzoek, zoals ondersteuning op het gebied van subsidie aanvragen, methodologie en statistiek, data management, klinisch onderzoek, valorisatie en publicatie. Daarnaast maakt Research support zich sterk voor onderzoeks-gerelateerd beleid dat voldoet aan zowel interne als externe behoeftes. Naar Research Support

English

As an anthology of entities, Amsterdam UMC Research support offers practical support and resources to the Amsterdam UMC research community. Dedicated teams provide services in areas across all phases of the research process, such as grant support, methodological and statistical support, data management, clinical research support, valorization and publishing. Furthermore, Research support aims to assure that research-related policies meet both internal and external needs. To Research Support