Onderzoekslijn sociale geneeskunde: Arbeid en Gezondheid

Prof.dr. Han Anema, voorzitter 
 
Werken is gezond. Toch worden veel gezondheidsklachten veroorzaakt door werk, en zijn ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid grote maatschappelijke problemen. Daardoor zijn zowel preventie als werkhervatting zeer relevant. Speerpunten zijn: 

  1. Bevordering van een gezonde leefstijl van werkenden
  2. Preventie van werkgerelateerde klachten en verzuim
  3. Werkhervatting na ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
  4. Kosten en baten van werkgerelateerde interventies
  5. Participatie van werkenden met arbeidsbeperking

De lijn participeert samen met arbodiensten en bedrijven in diverse Academische Werkplaatsen Bedrijfsgezondheidszorg met UWV in een Academische Werkplaats Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en met de Gemeente Amsterdam in de Academische Werkplaats Werk Participatie en Inkomen.  

In 2002 werd het onderzoekscentrum Body@Work opgericht, een nauwe samenwerking tussen het VU medisch centrum en TNO Gezond Leven. Een van de twee belangrijkste aandachtsgebieden van Body@Work is werk en gezondheid.    

Senioronderzoekers en postdocs:

Prof.dr. J.R. Anema
Prof.dr. A.J. van der Beek
Prof.dr.ir. P.M. Bongers
Prof.dr. C.R.L. Boot
Dr. P. Coenen
Dr. C. Gielen
Dr. G. Hulsegge
Dr. M.A. Huysmans
Prof.dr. W. van Mechelen
Dr. J. van Rijssen
Dr. F. Schaafsma