Onderzoekslijn sociale geneeskunde: Kwaliteit, Risico & Veiligheid in de Gezondheidszorg

Prof. dr. Martine de Bruijne, voorzitter

Voor een goede kwaliteit van zorg is het belangrijk dat de zorg wordt geleverd op een patiëntgerichte en veilige manier, binnen de wettelijke kaders.  De huidige tijd vraagt om zoveel mogelijk regie bij de patiënt of burger zelf en om precies de juiste zorg op de juiste plek voor ieder individu. Binnen deze lijn werken vier hoofdonderzoekers samen aan 4 thema's:

  1. gezondheidskeuzes en risicocommunicatie: richt zich op het beter begrijpen van hoe patiënten, burgers en professionals omgaan met risico's aangaande gezondheid en zorg en wat er nodig is om verstandig om te gaan met deze risico's en weloverwogen oordelen en geïnformeerde keuzes te maken. (hoofdonderzoeker prof.dr. D.R.M. Timmermans)
  2. kwaliteit van zorg in teams en netwerken: richt zich op samenwerking in professionele teams rond en met de patiënt en de rol van de verpleegkundige om patiënt participatie te bevorderen. in deze lijn wordt onderzocht welke factoren en methoden bijdragen aan goede samenwerking en worden instrumenten voor samenwerking ontworpen in het living lab teamwork design (hoofdonderzoeker prof. dr. M.C. de Bruijne)
  3. patiëntveiligheid: richt zich op het voorkómen van schade aan de patiënt door de zorg. in deze lijn wordt onderzocht hoe vaak zorggerelateerde schade voorkomt, wat de oorzaken hiervan zijn en hoe het kan worden voorkomen. het onderzoek richt zich vooral op ziekenhuizen, professionals en kwetsbare groepen patiënten. (hoofdonderzoeker prof.dr. C. Wagner)
  4. gezondheidsrecht: richt zich op gezondheidsrecht in het algemeen en op de rechtspositie van jeugdigen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder. (hoofdonderzoeker mr.dr. B. Frederiks)

De lijn werkt samen met RIVM in onderzoek naar risicocommunicatie, met TU Delft in onderzoek naar teams en netwerken, met NIVEL in samenwerkingsverband Safety4Patients , met VU ontwikkelingspedagogiek als het gaat om gezondheidsrecht, en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o., IQ Healthcare, Erasmus School of Health Policy & Management, en NIVEL in de Academische Werkplaats 'Toezicht '

Senior onderzoekers en postdocs:

Prof.dr. M.C. de Bruijne
Dr. E.A.M. Claassen
Dr. O.C. Damman
Dr. V.E.T. Dörenberg
Mr.dr. B.J.M. Frederiks
Dr. P. Jellema
Dr. I.P. Jongerden
Dr. M. Melles
Dr. H. Merten
Prof.dr. D.R.M. Timmermans
Prof.dr. C. Wagner