Onderzoekslijn sociale geneeskunde: Public health rond het levenseinde

Prof.dr. Bregje Onwuteaka-Philipsen, voorzitter

Wanneer het overlijden van mensen niet onverwacht is, kunnen zij, hun naasten en zorgverleners hiermee rekening houden ten aanzien van zorg en behandeling in de laatste levensfase. Speerpunten zijn:

  1. Palliatieve zorg
  2. Advance care planning
  3. Medische beslissingen rond het levenseinde

Het  onderzoek is ingebed in het Expertise Centrum Palliatieve Zorg van het VUmc. Dit Expertisecentrum maakt, samen met het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het AMC, het IKNL en 10 regionale netwerken palliatieve zorg, deel uit van het Palliatieve Zorg Consortium Noord-Holland en Flevoland. Hierin komen onderzoek, onderwijs en zorg samen.  Dit consortium wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken.

Senior onderzoekers en postdocs:

Prof.dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen
Dr. C. Bagchus 
Prof.dr. A.L. Francke
Dr. H.R.W. Pasman 
Dr. A.G.M. van der Plas
Dr. H.J.A. Smaling