Onderzoekslijn sociale geneeskunde: Sport, leefstijl en gezondheid

Dr. Evert Verhagen, voorzitter   
 
Het onderzoek binnen de onderzoekslijn Sport, Leefstijl en Gezondheid richt zich op de relatie tussen lichamelijke (in)activiteit en gezondheid. Het onderzoek binnen de onderzoekslijn SLG kan grofweg worden onderverdeeld in de twee hoofdthema's: "Leefstijl & Gezondheid" en "Sport & Gezondheid".
Het thema "Leefstijl & Gezondheid" richt zich op de gezondheidsrisico's en prevalentie van te weinig bewegen en te veel zitten, alsmede effectieve methoden om een gezonde leefstijl te stimuleren; de focus ligt daarbij primair op lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag.
Het thema "Sport & Gezondheid" is gericht op de preventie van sport- en beweegletsels, alsmede naar de doelmatigheid en implementatie van effectieve preventieve maatregelen. De focus ligt hierbij op veelvoorkomende blessures (enkelletsel), hoog-risico groepen (jeugd) en hoog-risico sporten (hardlopen).
Binnen deze onderzoekslijn wordt actief samengewerkt met het AMC binnen het IOC geaccrediteerde IOC Onderzoekscentrum "Amsterdam Collaboration on Health & Safety in Sports".

Senioronderzoekers en postdocs:

Prof.dr. E.A.L.M. Verhagen
Dr. J.G.M. Jelsma
Prof.dr. W. van Mechelen
Dr. F. van Nassau
Dr. J. Nauta
Dr. H.P. van der Ploeg
Dr. R. Rössler