Samenwerken zit in onze Nederlandse genen. Wij blinken uit in team-wetenschap. Dat biedt kansen. Zoals het delen van onderzoeksapparatuur.

Onderzoekers ontmoeten elkaar bij die apparatuur en leren van elkaar. Onderzoeksfaciliteiten zijn vaak de bindende factor tussen onderzoekers. Dat geldt voor meerdere onderzoeksvelden, maar zeker ook voor het onderzoek dat wordt gedaan naar neurologische ziekten en kanker. En die kans pakken we. Samen met patiënten en artsen.

Binnen de onderzoeksgroepen die ADORE bij elkaar brengt, bestaat reeds een hoge mate van integratie. Dat is een kansrijk uitgangspunt om succesvol te kunnen samenvloeien. ADORE is een initiatief van de artsen en onderzoekers zelf. Het idee ontstond in de laboratoria, tijdens ontmoetingen en binnen werkrelaties die in het verleden al groeiden. ADORE is de droom van de onderzoekers zelf.

"Nergens in de wereld zijn twee verwante onderzoekslijnen al op deze manier bij elkaar gebracht. We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan. Dat we veel van elkaar kunnen leren. Door onze denkkracht te bundelen en technieken te delen, kunnen we elkaar uitdagen anders naar zaken te kijken. Dat is heel spannend."
Prof. dr. Geert Kazemier, oncologisch chirurg Amsterdam UMC

Kritische massa

Welke kant het onderzoek opgaat, valt nog niet te voorzien. Wel dat we sneller vooruit komen als onderzoekers en artsen in deze onderzoeksvelden hun krachten bundelen. Zo kunnen ze elkaar inspireren en helpen waar ze dat nu vaak nog niet eens vermoeden. Onderzoekers naar kanker en neurologische ziekten én de behandelende artsen hebben samen de kritische massa die nodig is om deze complexe ziekten vanuit een breed perspectief te onderzoeken en te behandelen met een combinatie van therapieën. Daarvoor is veel, heel veel kennis nodig, vaak van verschillende disciplines. En zijn kostbare voorzieningen gewenst. Door samen te werken is dat bereikbaar. Samen kun je meer dragen. Dat is winst, en dubbele winst doordat onderzoekers die faciliteiten en bronnen van informatie delen elkaar al doende tegenkomen, elkaar inspireren en van elkaar leren.

Dankzij het bestaande weefselarchief van het Cancer Center Amsterdam beschikt de ADORE-onderzoeker over materiaal van een grote hoeveelheid vroegere patiënten. Dit materiaal en de kennis over ‘biobanking’ zal ook voor het Alzheimer en MS onderzoek van grote waarde zijn. Omgekeerd beschikt het Alzheimercentrum over veel data uit tweelingen studies en de 100+ cohort, waarin ook waardevolle informatie kan zitten voor het onderzoek naar kanker.