Contactgegevens

De Boelelaan 1118
Kamer PK 5Z-166
1081 HZ Amsterdam
Stichtingadore@vumc.nl

Doelstelling 

De stichting heeft tot doel:
1. Het werven van middelen voor het realiseren van een unieke omgeving voor artsen, onderzoekers en patiënten op oncologisch en neurowetenschappelijk gebied, waarbij diagnostiek, onderzoek en zorg met elkaar worden verbonden;
2. Het werven van middelen voor het meerjarig mogelijk maken van onderzoek en het aantrekken van toptalent voor dit onderzoek.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
ADORE staat voor Amsterdam Oncology and Neuroscience Research. Het staat voor een gedurfde, nieuwe manier van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek met als uitgangspunt de parallellen tussen de oncologie  en de neurologie. Onderzoek met on-Nederlandse ambities. In een bijzonder gebouw met een  unieke wetenschappelijke inrichting.

De Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC (het universitaire medisch centrum van de Universiteit van Amsterdam) brengen hier hun zogeheten translationeel oncologisch en neurowetenschappelijk  onderzoek  samen.
Translationeel betekent dat er sprake is van een constante uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en klinische ervaring, van bench to bedside, van laboratorium naar patiënt en omgekeerd.

Optimaal gebruikmakend van shared facilities: apparatuur en ruimtes die door oncologische en neurologische onderzoekers worden gedeeld.

Om die reden wordt het gebouw aan de oncologische kliniek vast gebouwd en komt in het gebouw zelf ook een polikliniek voor Alzheimer- en MS-patiënten. Omdat we erin geloven dat de beste resultaten in de strijd tegen kanker of tegen neurodegeneratieve aandoeningen geboekt worden als ervaringen van patiënten en onderzoekslijnen geen aparte werelden zijn, maar steeds weer aan elkaar getoetst kunnen worden. Dat vraagt om een fysieke omgeving die dat mogelijk maakt; bijvoorbeeld het Atrium, waar patiënt, arts en onderzoeker elkaar ontmoeten. Hier vindt de kruisbestuiving plaats die ervoor zorgt dat we over de grenzen van aandoeningen, rollen en specialismen heen kunnen kijken.

ADORE is echter veel meer dan alleen maar een gebouw. Het gaat uiteindelijk om de vraag hoe je uitzonderlijk onderzoekstalent voor langere tijd aan je kan binden.

Dat doen we door met ADORE voor een duur van 10 jaar zekerheid te bieden aan
toponderzoekers. We garanderen voor 10 jaar een onderzoeksstructuur, zodat de besten van de besten weten dat ze bij ons voor langere tijd aan uniek en grensverleggend onderzoek mogen werken.

Bestuur

Dhr. Prof. dr. J.W. Winter, lid en voorzitter
Mevr. Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, lid
Mevr. mr. G.C.J.M. van Hest, lid
Dhr. drs. K.J. Storm, lid 
Dhr. K. Tewarie, lid en penningmeester 
Dhr. ds. R.J. van Zwieten, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.

Jaarverslagen

Overige documenten

ANBI gegevens stichting ADORE

Naam van de instelling:  Stichting ADORE KvK nummer: 70497605 RISN: 858344324