Algemene gebruikersvoorwaarden Mijn Dossier

Wij raden u aan de algemene gebruikersvoorwaarden van Mijn Dossier zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden bij het gebruik van Mijn Dossier.

De algemene gebruikersvoorwaarden zijn hier te downloaden.

Telkens wanneer het systeem wordt aangepast zullen ook deze algemene gebruikersvoorwaarden moeten worden aangepast. Het AMC en VUmc zullen een bericht over de wijziging, zoveel mogelijk voorafgaand aan de invoering, op de portal van Mijn Dossier plaatsen. De meest actuele versie van de algemene gebruikersvoorwaarden is te raadplegen via Mijn Dossier.