Vragen over medische informatie

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via Mijn Dossier?

Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in het patiëntenportaal Mijn Dossier. Binnen 24 uur nadat ze bekend zijn geworden, zijn de meeste uitslagen automatisch zichtbaar in Mijn Dossier. De uitslagen van pathologie, radiologie en SOA zijn meestal later bekend dan labuitslagen.

Om technische redenen is het (nog) niet mogelijk om de volgende resultaten te tonen via Mijn Dossier.

 • een aantal resultaten van het bloedtransfusielab
 • een aantal resultaten van speciële hematologie
 • een aantal resultaten van microbiologie AMC
 • een aantal resultaten van het mobiliteitslaboratorium
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole labresultaten
 • KNO onderzoek
 • oogheelkundig onderzoek

HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in Mijn Dossier.

Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?

Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. De zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten niet gelezen.

Wat moet ik doen als ik een uitslag niet wil zien?

U kunt zelf bepalen of u uw uitslagen wilt zien of niet. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Dossier’ à ‘Vragenlijsten’ à ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

U kunt zelf instellen voor welke nieuwe informatie u een melding wilt ontvangen.
Dit geldt o.a. voor meldingen over:

 • Nieuwe afspraakherinnering per sms
 • Nieuw afspraakvoorstel
 • Nieuwe berichten
 • Nieuwe uitslagen
 • Nieuwe brieven
 • Nieuwe bezoeksamenvatting
 • Nieuw aangevraagd medisch document
 • Account vergrendeling
 • Wachtwoord wijziging
 • Deelname patiëntervaringsmetingen

U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Instellingen’ à ‘Instellen meldingen’.

Kan ik een uitslag eerder zien dan mijn behandelaar?

Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw behandelend zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw behandelaar uit wat de uitslagen betekenen. Uw behandelaar heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.

U bepaalt zelf of u de uitslagen wilt bekijken voorafgaand aan de afspraak met uw zorgverlener. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de resultaten pas te bekijken na de volgende afspraak. Uw behandelaar heeft u dan al uitleg kunnen geven. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Dossier’ ->‘Vragenlijsten’ -> ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’.

Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu is deze uitslag niet meer zichtbaar. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat heeft aangegeven uitslagen niet te willen zien. U kunt dit controleren

in Mijn Dossier bij ‘Dossier’ -> ‘Vragenlijsten’ -> ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

Het kan ook zijn dat uw zorgverlener de uitslag heeft ingetrokken. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.

Ik begrijp de informatie in Mijn Dossier niet. Wat kan ik doen?

Wanneer u informatie in Mijn Dossier niet begrijpt, neemt u deze vraag dan mee naar uw volgende poli-afspraak. Kan uw vraag niet wachten, neemt u dan contact op met de betrokken behandelaar. U kunt dit doen door in Mijn Dossier een bericht te sturen via ‘Berichten’ -> ‘Een vraag stellen’ -> ‘Vraag het uw behandelteam’.

Er staat een fout in Mijn Dossier. Wat moet ik doen?


De informatie in Mijn Dossier komt rechtstreeks uit uw medisch dossier. De gegevens over ‘actuele problemen’, ‘medicatie’ en ‘allergieën’ kunt u zelf aanvullen in Mijn Dossier. Uw behandelaar controleert deze aanvullingen bij een volgend polikliniekbezoek en bij akkoord van hem/haar worden de aanvullingen toegevoegd aan uw medisch dossier. Bent u van mening dat de overige medische informatie niet klopt, dan kunt u dat melden door in Mijn Dossier een bericht te sturen via ‘Berichten’ -> ‘Een vraag stellen’ -> ‘Vraag het uw behandelteam’. Ook kunt u dit aangeven bij uw behandelaar tijdens een bezoek aan het ziekenhuis.

Kan ik gegevens uit Mijn Dossier downloaden en printen? 

U kunt bijvoorbeeld uw uitslagen en uw afsprakenoverzicht printen. Daarnaast kunt u uw bezoeksamenvattingen downloaden en printen. Uw bezoeksamenvattingen vindt u via ‘Bezoeken’ -> ‘Afspraken en bezoeken’, door naar uw lijst met voorgaande afspraken te gaan.

Wat is de gezondheidssamenvatting?

In de gezondheidssamenvatting staat belangrijke informatie uit uw medisch dossier opgesomd. Uw samenvatting bevat recente informatie over uw actuele gezondheidsproblemen, medicijnen, allergieën en preventieve zorg.

Ik ben ingelogd in Mijn Dossier, maar er staat geen informatie in. Hoe kan dat?

Ziet u geen informatie, maar wel afspraken staan? In dat geval is er op dit moment nog geen informatie uit uw medische dossier beschikbaar in Mijn Dossier. In Mijn Dossier ziet u de gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in het AMC en 13 maart 2016 in VUmc ingevoerd zijn in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw behandelteam.