Vragen over toegang tot Mijn Dossier door anderen

Hoe kan ik als ouder via Mijn Dossier het dossier van mijn kind inzien?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een kind (een patiënt jonger dan 12 jaar)? Dan kunt u dit aanvragen bij de centrale inschrijfbalie of contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur). Een medewerker controleert onder andere of u het ouderlijk gezag heeft over het kind. Alleen in dat geval kunt u toegang krijgen tot het dossier van uw kind ('gemachtigdentoegang'). Houd bij de aanvraag behalve het BSN van uw kind ook uw eigen legitimatiebewijs en BSN bij de hand. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen Mijn Dossier-account krijgen. De gemachtigdentoegang van u als ouder kan dan blijven bestaan.

De gemachtigdentoegang wordt automatisch gestopt als uw kind 16 jaar is. U kunt dan opnieuw een gemachtigdentoegang aanvragen. Ga hiervoor samen met uw kind naar de centrale inschrijfbalie (locatie VUmc) of de Patiëntenadministratie (locatie AMC). Neem allemaal een geldig legitimatiebewijs mee.

Is uw kind ouder dan 16 jaar en er is sprake van wilsonbewaamheid? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur). Een medewerker stelt onder andere een paar controlevragen. Houd bij de aanvraag naast het BSN van uw kind ook uw eigen legitimatiebewijs en BSN bij de hand.

Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigdentoegang?

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een volwassen patiënt (ouder dan 16 jaar en wilsbekwaam)? Vraag dan bij de centrale inschrijfbalie om een gemachtigdenformulier. U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren. Vergeet niet om van allebei het BSN en legitimatiebewijs mee te nemen.

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een wilsonbekwame volwassen patiënt? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) Onze medewerker zal met u bespreken of een machtiging mogelijk is en wat daarvoor nodig is.

Kan ik mijn machtiging (laten) intrekken?

Ja, via Mijn Dossier kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via ‘Instellingen’ à ‘Personaliseren’. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en van welke andere personen u het dossier kunt inzien. U kunt een gemachtigde direct de toegang weigeren door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te klikken.

Heeft u geen eigen Mijn Dossier account, maar wilt u wel uw machtiging in laten trekken? Stuur dan een e-mail naar patientenloket@amsterdamumc.nl. Stuur hierbij uw patiëntnummer, geboortedatum en de naam van de persoon waarvan u de machtiging wilt laten intrekken mee. Na het intrekken van de machtiging ontvangt u hiervan een bevestigingsmail.

Kan ik via Mijn Dossier vragen stellen over een familielid?

Mijn Dossier is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt gedeeld, wordt in het patiëntendossier gezet. Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u namens hem/haar vragen stellen. Deze gemachtigdentoegang zorgt ervoor dat de informatie in het juiste dossier terechtkomt.

Kunnen mijn partner en ik samen één Mijn Dossier-account hebben?

Nee, dat is niet mogelijk. Mijn Dossier is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Informatie die via Mijn Dossier wordt gedeeld, is onderdeel van dat patiëntendossier.

Daarnaast is medische informatie vertrouwelijk. Het is alleen via gemachtigdentoegang mogelijk om te communiceren over een andere persoon. Elke volwassene moet daarom zelf toegang aanvragen voor Mijn Dossier.

Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?

Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen zorgverleners van Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc) die direct bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw gegevens zien. Wel kunt u uw huisarts tijdelijk en eenmalig toegang geven tot de medische gegevens die in Mijn Dossier te zien zijn. Dit gaat via de beveiligde website Share Everywhere.

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt via een brief op de hoogte gehouden door ons. Deze brief kunt u terugvinden in uw Mijn Dossier onder Berichten-> Brieven.