Op de opnamedag meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Onze verpleegafdelingen vindt u in het ziekenhuisgebouw aan De Boelelaan 1117. Bij de ingang van dit gebouw is een receptie waar u de weg kunt vragen. Ook kan één van onze gastvrouwen of -heren u begeleiden naar de verpleegafdeling waar u moet zijn. Iedere verpleegafdeling heeft een receptiebalie, die altijd bemand is. Hier kunnen u en uw bezoek terecht met vragen.

Op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de receptiebalie. Een verpleegkundige leidt u rond over de afdeling en vraagt enkele gegevens die belangrijk zijn. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Afhankelijk van de reden voor opname, vindt er eventueel aanvullend onderzoek plaats. Bij aankomst krijgt u de afdelingsbrochure met de belangrijkste informatie over de verpleegafdeling. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij de verpleegkundige of de receptiebalie. Tot slot krijgt u een polsbandje. In ons ziekenhuis is iedere patiënt namelijk verplicht een polsbandje te dragen. Op dit bandje staan uw naam en (unieke) patiëntregistratienummer. Bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten, is dit polsbandje heel belangrijk. Wij vergelijken dan de patiëntgegevens met die op uw polsbandje. Zo worden vergissingen voorkomen. 

Kamers op de verpleegafdelingen

Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer. Onze verpleegafdelingen hebben kamers met één tot vier bedden. Bij de indeling van de kamers kijken naar de aard van uw aandoening. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn of rust nodig hebben. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of van verpleegafdeling moet wisselen.

Uitstel van een ingreep

Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek onder narcose op het laatste moment moet worden uitgesteld. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Hierbij kunt u denken aan een spoedeisende operatie. Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw ingreep zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.