(Ont)regel de zorg

3 april 2018

De afgelopen maanden hebben diverse medische beroepsgroepen zich, samen met zorgverzekeraars, IGJ, VWS en andere betrokkenen, gebogen over het schrappen van overbodige en belastende administratieve handelingen en procedures. Het zal u niet verbazen: die blijken er in overvloed te zijn. Wel verbazingwekkend is dat vaak niet te achterhalen valt, waarvoor een procedure nu bedoeld was, wie die procedure heeft ingesteld en wie eist dat die procedure wordt gevolgd.

Deelnemers aan de schrapconferenties, ook ondergetekende, kwamen regelmatig tot de conclusie dat een regeling een heel eigen leven was gaan leiden, waarbij ze regelmatig dachten dat 'de ander' naleving van de procedure vereiste, terwijl die ander zich van de prins geen kwaad wist. We doen onszelf dus ook regelmatig iets aan op dit gebied!

Het waren boeiende en soms heftige bijeenkomsten die geleid hebben tot een aantal concrete plannen tot afschaffing van overbodige regels, die binnenkort aan VWS aangeboden gaan worden. Nog dit jaar moeten we daar met ons allen echt iets van kunnen merken, zodat we meer tijd kunnen besteden aan waar het ons echt om gaat: optimale zorg bieden aan onze patiënten.

Optimale zorg houdt ook in dat verwijzingen zo optimaal mogelijk verlopen. We proberen de informatie over welke patiënten naar de verschillende specialismen verwezen kunnen worden, de benodigde informatie voor een verwijzing en de toegangstijden zo actueel mogelijk te houden op Zorgdomein,  zodat u en uw patiënt niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Mocht u merken dat informatie op Zorgdomein bij herhaling niet actueel is, wilt u ons dat dan laten weten? Dan kunnen we de betreffende afdeling daarop attenderen en zo onze zorg voor een goed verlopende verwijzing optimaal regelen.

Henriette van der Horst
hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde VUmc

bron: Origineel

printen