Epilepsiechirurgie

6 augustus 2018

Epilepsiechirurgie is een hersenoperatie met als doel epileptische aanvallen te stoppen. Voor mensen die ondanks medicatie toch nog epileptische aanvallen hebben is dit een mogelijk alternatief om toch aanvalsvrij te worden. De voorafgaande analyse is erop gericht om het hersengebied waar de aanvallen beginnen te identificeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse functionele en beeldvormende technieken, zoals video-EEG aanvalsregistratie, MRI, magnetoencefalografie (MEG) en PET.

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft meer dan 15 jaar ervaring en streeft ernaar om zowel de evaluatie als een eventuele operatie in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten plaatsvinden. Hierbij staat niet alleen kwaliteit van zorg voorop maar ook duidelijke communicatie naar de patiënt en verwijzers. Dit is sinds kort mogelijk doordat alle faciliteiten voor diagnose én behandeling zich in Amsterdam bevinden. Wij beschikken over een hoogkwalitatief multidisciplinair, specialistisch team waarnaar direct verwezen kan worden door behandelend neurologen en huisartsen van patiënten met epilepsie. Dat kan door direct contact met ons op te nemen via het secretariaat epilepsiechirurgie VUmc 020 44 4 5013, email: epilepsiechirurgie@vumc.nl, of via het digitale verwijsformulier op de website.

Voor mensen die mogelijk in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie maar die voor verwijzing aanvullende informatie op prijs stellen is er de mogelijkheid om een informerend gesprek te hebben met één van onze neurochirurgen. Dit is geen consult maar een informeel moment waarop niet-patiënt specifieke informatie gegeven wordt en vragen over het traject gesteld kunnen worden. Patiënten kunnen zich opgeven via de website.

bron: Origineel

printen