Doe daar wat aan!

11 oktober 2017

Een week geleden stuurde de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) een rapport over de acute zorg naar de Tweede kamer. Signalen dat m.n. steeds meer (kwetsbare) ouderen met complexe problemen de SEH over bevolken, vormden de aanleiding voor het onderzoek van de NZA. Een opvallende bevinding in het onderzoek is dat m.n. in de grote steden mensen veel vaker met lichte klachten naar de SEH gaan dan inwoners in de rest van het land: dat scheelt maar liefst een factor 2.

Volgens de NZA zouden de meesten van hen net zo goed bij een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost gebaat zijn. Voor deze opmerkelijke bevinding  zijn wel een paar verklaringen te bedenken en de NZA noemt die dan ook keurig. Een deel van de bezoekers van de SEHs in de grote steden zijn de toeristen en expats, die weten niet beter (toeristen) en/of hebben geen huisarts (expats). Ook speelt waarschijnlijk mee dat SEHs in grote steden dichterbij en makkelijker te vinden zijn dan in landelijke gebieden, daar moet je ze soms met een lampje zoeken. Een derde verklaring die de NZA geeft, is dat de band tussen huisarts en patiënt mogelijk minder sterk is in grote steden. Dat laatste waag ik te betwijfelen. Continuïteit bieden is nog steeds een waarde die huisartsen waar ze zich ook gevestigd hebben, hoog in het vaandel hebben staan.

De NZA stelt dat een permanent geopende huisartsenpost in het ziekenhuis zou kunnen helpen bij het terugdringen van het aantal onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp. De zorgautoriteit signaleert tegelijkertijd dat ons financieringssysteem dit tegenwerkt. Huisartsen krijgen niet of nauwelijks extra betaald als zij meer patiënten zien, terwijl ziekenhuizen per verrichting worden betaald. Doe daar wat aan, zou ik zeggen.

Volgens de NZA zijn de acute zorgvoorzieningen nu nog voldoende toegankelijk, maar als we dit ook in de komende jaren zo willen houden dan is meer samenwerking nodig. In VUmc werken de SEH en de huisartsenpost goed samen en die samenwerking proberen we steeds te optimaliseren. Suggesties daarvoor zijn uiteraard erg welkom.

Hoogleraar huisarts- en ouderengeneeskunde
Henriëtte van der Horst

bron: Origineel

printen