Column Henriëtte van der Horst

Een historisch moment

6 augustus 2018

Kun je van tevoren al zeggen dat iets een historisch moment zal zijn? Taalkundigen en historici hebben daar ongetwijfeld hun eigen opvattingen over. Voor AMC en VUmc staat al wel vast dat 7 juni 2018, klokslag 16.15u zo’n historisch moment is. Op dat moment vindt de ondertekening van de bestuurlijke fusie tussen VUmc en AMC plaats. Na jarenlange voorbereidingen is het dan zover. AMC en VUmc krijgen een gezamenlijke raad van bestuur en de samenwerking op het gebied van onderzoek en zorg die toch al steeds intensiever werd, krijgt dan een nieuwe impuls.

Samenwerken op het gebied van topreferente zorg betekent bundelen van de beschikbare expertise en dat is echt nodig om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te laten zijn. De vraag naar de optimale schaalgrootte voor optimale kwaliteit is niet eenvoudig te beantwoorden. Die vraag is regelmatig aan de orde, zoals in de nu lopende discussie over de opvang van patiënten met acute, ernstige problemen. Door aanscherpen van de richtlijnen voor intensive care en spoedhulp dreigt de sluiting van deze afdelingen in een aantal regionale ziekenhuizen. Beoogd wordt de kwaliteit van de geboden hulp te garanderen of verhogen, maar de vraag is of de facto de kwaliteit van de zorg voor een aantal mensen niet omlaag gaat. De afstanden die afgelegd moeten worden nemen toe en soms maakt de extra tijd die het kost om de behandeling te starten, nu juist het verschil tussen een goede en minder goede afloop. Het voelt af en toe als laveren tussen Scylla en Charybdis.

De vraag naar optimale schaalgrootte is ook regelmatig gesteld in de aanloop naar deze fusie. Wordt het geheel niet te groot en te onoverzichtelijk? Verdwaalt de patiënt, en misschien ook wel de verwijzer, niet in zo'n grote organisatie? Het is nu ook al best wel een uitdaging om de juiste persoon te pakken te krijgen in zo'n grote organisatie. We doen natuurlijk ons uiterste best om het voor patiënt en verwijzer zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk te houden. We houden u op de hoogte van alle veranderingen die er de komende jaren gaan komen als we delen van de zorg, en dat gaat gebeuren, van AMC overhevelen naar  VUmc en vice versa. En waar mogelijk en gewenst betrekken we u daar ook bij. Alleen samen met onze regionale ziekenhuispartners, samen met de huisartsen, kunnen we optimale zorg bieden: 'De juiste zorg op de juiste plek' zoals onze Minister dat graag ziet.

Henriëtte van der Horst

bron: Origineel

printen