Parkeerpassen voor huisartsen

6 april 2017

Evenals vele andere zorginstellingen, streeft ook VUmc er naar de schaarser wordende financiële middelen zo doelmatig mogelijk aan te wenden. Om die reden voert onze organisatie al enkele jaren een bezuinigingsprogramma. Als gevolg daarvan is VUmc genoodzaakt om met ingang van 1 mei 2017 te stoppen met de uitgifte van de parkeerpassen. De nu nog actieve parkeerpassen worden eveneens stopgezet.

Deze passen zijn in het verleden uitgegeven om uw patiënten tijdens kantooruren te bezoeken in het ziekenhuis. Inmiddels is de gemiddelde ligduur fors gedaald en daarmee ook de parkeerbehoefte. Vanzelfsprekend kunt u in de toekomst tegen betaling nog gewoon gebruik maken van de parkeergarages P1 en P2.

bron: Origineel

printen