Poliklinieken sneller telefonisch bereikbaar voor verwijzers

24 april 2017

De afgelopen maanden zijn de poliklinieken van VUmc overgestapt op TeleQ, een nieuwe telefonische webapplicatie. TeleQ is ingevoerd om de telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken te verbeteren. Verwijzers krijgen nu voorrang en hoeven niet meer gezamenlijk met patiënten in de rij te wachten.

TeleQ vervangt de voorheen gebruikte ACD-lijnen van de afsprakenbalies. Bij deze ACD-lijnen werd u direct in de wachtrij geplaatst, TeleQ biedt een kort keuzemenu. De eerste optie die bij veel poli's geboden wordt is: "Bent u patiënt, toets 1. Bent u arts of verwijzer, toets 2."

Zodra u als verwijzer voor optie 2 heeft gekozen, komt u in een aparte voorrangsrij terecht. De telefonist(e) van de poli ziet een oproep binnenkomen met een rood label. Dit houdt in dat u voorrang krijgt en zo snel mogelijk wordt geholpen. Behalve het keuzemenu vertelt TeleQ de schatting van uw wachttijd voordat u een medewerker te spreken krijgt.

Vindt u de wachttijd te lang? Dan heeft u de keuze om aan te geven dat u teruggebeld wilt worden. De telefoniste belt u zo snel mogelijk terug. Deze wachttijd is niet langer dan wanneer u zou wachten in de rij.

Momenteel is meer dan twee derde van de poliklieken al overgestapt op TeleQ. Het streven is dat TeleQ op 1 mei van toepassing is bij alle poliklinieken. Wij doen ons best om de invulling van het systeem de komende maanden verder te optimaliseren. De telefonische bereikbaarheid zal daarmee blijven gelden als aandachtspunt voor VUmc. 

bron: Origineel

printen