VUmc onderzoekt resistente bacteriën in de darm door maagzuurremmers

22 december 2016

Twee miljoen Nederlanders slikken maagzuurremmers tegen brandend maagzuur - met name zogeheten protonpompremmers. De afdeling medische microbiologie van VUmc heeft subsidie van bijna een half miljoen euro van ZonMw gekregen om uit te zoeken of het gebruik van maagzuurremmers een risicofactor is voor het verkrijgen van resistente bacteriën in de darm. Als dat zo blijkt te zijn, betekent dit dat het gebruik van deze geneesmiddelen zorgvuldiger afgewogen moet worden.

Eerder deed de afdeling medische microbiologie van VUmc al onderzoek naar resistente bacteriën in de darm. Daarbij rezen vermoedens dat gebruikers van maagzuurremmers een verhoogde kans hebben op de aanwezigheid van bacteriën die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica (penicillines en cefalosporines).
De verhoogde kans op de aanwezigheid van resistente bacteriën zou veroorzaakt kunnen worden doordat het maagzuur door de medicijnen wordt geremd, en daardoor minder bacteriën doodt. Prof. dr. Christina Vandenbroucke-Grauls, hoofd van de afdeling medische microbiologie: "Normaliter worden bacteriën die je met voedsel inneemt, gedood in de maag door het maagzuur. Als je dit maagzuur remt met medicatie, passeren de bacteriën makkelijker de maag en komen ze wél in grote aantallen in de darm terecht." Deze resistente bacteriën krijgen de kans om zich voor langere tijd te vestigen in de darm. Als mensen in een periode dat ze dergelijke resistente bacteriën bij zich hebben antibiotica moeten gebruiken, bestaat de kans dat deze resistente bacteriën infecties gaan veroorzaken.

Een andere verklaring voor de verhoogde kans op aanwezigheid van resistente bacteriën zou kunnen zijn dat gebruik van maagzuurremmers leidt tot veranderingen in het microbioom, de complete collectie bacteriën die in onze darm voorkomt. Vandenbroucke-Grauls: "Samen met collega dr. Karin van Dijk en met collega's van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM gaan we de relatie tussen maagzuurremmers en de aanwezigheid van resistente bacteriën in de darm onderzoeken. Hiertoe zijn twee grote case-control studies opgezet, ingebed in twee lopende projecten van het RIVM, het PIENTER-project en ISIS-AR.

bron: Origineel

printen