Veranderingen op til

20 april 2017

Er zijn feiten en er zijn alternatieve feiten, er is echt nieuws en er is nepnieuws. Het is soms lastig van elkaar te onderscheiden en niet altijd bij te benen. De wereld is in verandering, de zorg is in verandering en dat geldt ook voor VUmc. We bereiden ons voor op de bestuurlijke fusie met het AMC. De aanvraag daarvoor ligt nu bij de Autoriteit Consument en Markt die ergens in de komende maanden laat weten of de fusie door mag gaan.

Doel van die fusie is uiteraard dat we samen de kwaliteit van de zorg, met name de topreferente zorg, maar ook de kwaliteit van onderzoek en opleiding, op een nog hoger niveau kunnen tillen. In de aanloop naar de fusie zijn we intensief met elkaar in gesprek over de vraag hoe we de zorg zo optimaal en doelmatig mogelijk vorm kunnen geven als we inderdaad mogen fuseren. Dat betekent dat we scenario's bespreken en alternatieve scenario's. Daarbij geven we ons ook rekenschap van het feit dat een bepaald scenario over vijf jaar misschien wel helemaal ingehaald is door een nieuwe werkelijkheid. Kortom, het is een boeiend maar wel heel ingewikkeld gesprek.

Een ding willen we daarbij vooral niet uit het oog verliezen: de patiënt. Het draait uiteindelijk om optimale zorg voor de patiënt. Dat is waar het u als verwijzer om gaat. U wilt graag weten waar u aan toe bent en vooral waar uw patiënt aan toe is. Ook dat blijkt best wel een uitdaging. Want op dat vlak hebben we het niet helemaal voor het zeggen, ook de zorgverzekeraars spelen daar een belangrijke rol in. Zij bepalen op dit moment nog jaarlijks welke zorg ze wel of niet inkopen bij een zorgaanbieder. En zorgverzekeraars verwachten van UMC's vooral dat ze in toenemende mate topreferente zorg leveren. Dat verhoudt zich soms moeizaam tot duidelijke afspraken over welke patiënten wel of niet verwezen kunnen worden naar VUmc.

We beseffen dat dat heel lastig is voor u en we proberen daar zo helder mogelijk over te communiceren, o.a. via deze nieuwsbrief. Ook proberen we in Zorgdomein zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over welke patiënten wel en welke patiënten beter niet naar VUmc verwezen kunnen worden. En we denken na over alternatieve manieren om u en uw patiënten toch een breed palet aan verwijsmogelijkheden te bieden. Daarover gaan we graag in de komende maanden met u in gesprek.

Henriëtte van der Horst, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde en voorzitter van de stuurgroep verwijzers van VUmc

bron: Origineel

printen