Regeling spoedopnamen Amsterdam

SIGRA-afspraken acute opnamen

1a    Over een acute patiënt die moet worden opgenomen, wordt door de verwijzend huisarts eerst contact opgenomen met het ziekenhuis waar de patiënt voor dezelfde aandoening reeds onder behandeling is of in het regio-ziekenhuis voor acute zorg. Overigens staat het de huisarts vrij eerst een ander ziekenhuis te bellen, bijvoorbeeld vanwege de voorkeur van een patiënt.

1b    Is er in het betreffende ziekenhuis geen mogelijkheid om de acute patiënt op te nemen, dan kan het ziekenhuis de huisarts vragen maximaal twee omliggende ziekenhuizen te bellen.

1c    Lukt een opname ook daar niet, dan wordt de acute patiënt, na telefonische aanmelding, door de huisarts gepresenteerd in het ziekenhuis waar de patiënt reeds onder behandeling is, dan wel in het regio-ziekenhuis voor acute zorg. Zo nodig draagt het betreffende ziekenhuis dan zorg voor overplaatsing naar elders.

2    Indien de patiënt naar de mening van de huisarts dermate instabiel is, dat deze direct gestabiliseerd moet worden, dan wordt de patiënt direct naar de Eerste Hulp van het regio-ziekenhuis voor acute zorg vervoerd en aldaar gestabiliseerd. De huisarts meldt de patiënt telefonisch aan bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis.

SIGRA-regio

VUmc is verantwoordelijk voor SIGRA-regio E:
Zuid, Zuideramstel (Rivierenbuurt en Buitenveldert)

1058 GH – 1058 GJ
1058 GL – 1058 GN
1058 HD – 1058 LT
1058 NA – 1058 NP
1058 PB – 1058 VC
1059 AA – 1059 EN
1059 SP – 1059 TS
1059 VN – 1059 XZ
1071 AA – 1071 ZZ
1075 AA – 1079 ZZ
1081 AA – 1083 ZZ

Definities

Acute patiënt:
Een persoon die onvoorziene en onmiddellijke gezondheidsbehoeften vertoont hetzij door een objectieve levens-, lidmaat of orgaanbedreiging, hetzij subjectief als zodanig ervaren.

Presentatie:
Presentatie op Eerste Hulp of polikliniek van een ziekenhuis ter bevestiging/uitsluiting van diagnose/letsel.

Spoedeisende opname:
Niet-geplande opname vanaf (verpleeg-)huisadres of vanaf Eerste Hulpziekenhuis naar een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld na presentatie.

Regio-ziekenhuis voor acute zorg:
De stad Amsterdam is onderverdeeld in 7 acute-zorg regio's. Elk ziekenhuis heeft de verantwoordelijkheid voor de acute patiënten die in haar regio wonen. Op basis van de postcode van de patiënt kan bepaald worden in welk ziekenhuis de patiënt altijd terecht kan voor acute opnamen. Zie onderaan deze pagina voor de postcoderegeling.

www.sigra.nl

printen