HGZO Congres 2021

Samenwerken is essentieel. In ons eentje kunnen we geen zorgprofessionals van de toekomst opleiden, dat doen we met z’n allen. Docenten, stagebegeleiders en werkplekbegeleiders met verschillende achtergronden zijn daarvoor nodig. En ook studenten worden opgeleid tot teamspelers. Samenwerken is mooi, belangrijk en leerzaam, maar ook wel eens moeilijk.

HET HGZO CONGRES BESTAAT ALWEER 20 JAAR!

Ook dit congres is teamwerk. Niet alleen van het organiserend team, maar ook van alle andere betrokkenen. Zonder de inzet van workshophouders en leergierige en gezellige deelnemers, zou er geen HGZO-congres zijn. Genoeg reden om met elkaar eens dieper in te gaan op “samen”. 

Noteer alvast in uw agenda: HGZO congres 2022 wordt georganiseerd op 17 en 18 maart 2022.

HET HGZO CONGRES BESTAAT ALWEER 20 JAAR!

Ook dit congres is teamwerk. Niet alleen van het organiserend team, maar ook van alle andere betrokkenen. Zonder de inzet van workshophouders en leergierige en gezellige deelnemers, zou er geen HGZO-congres zijn. Genoeg reden om met elkaar eens dieper in te gaan op “samen”. 

Datum

Donderdag 18 en vrijdag 19 maart 2021

Tijden

Donderdag 18 maart: 09.15 - 16.30 uur
Vrijdag 19 maart: 09.15 - 15.30 uur.

Locatie

Online
FAQ Virtuele Events

Doelgroep

Het HGZO-congres is een inspirerend en interessant congres voor en door professionals in het zorgonderwijs. Voor zowel docenten, (praktijk)opleiders en andere professionals die werkzaam zijn bij (zorg)opleidingen of bij een opleidingsinstituut verwant aan een ziekenhuis of zorginstelling is het congres een waardevolle toevoeging. Het congres is laagdrempelig en er zijn veel hands-on workshops. Daarom is de transfer naar eigen onderwijs zo makkelijk te maken! 

Kosten

Vroegboekkorting loopt t/m 18 februari 2021 (1 maand voor aanvang = 50 euro korting)200 euro voor 1 dag: óf alleen donderdag 18 maart óf alleen vrijdag 19 maart 2021345 euro voor 2 dagen: 18 en 19 maart 2021

Regulier tarief vanaf 19 februari 2021

250 euro voor 1 dag: óf alleen donderdag 18 maart óf alleen vrijdag 19 maart 2021395 euro voor 2 dagen: 18 en 19 maart 2021

Accreditatie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten.

Social Media

Je bent van harte welkom om lid te worden van onze groepen op social media:

Facebook: Docenten in het zorgonderwijs en opleiders in de zorg

LinkedIn: Inspiratie voor docenten in het zorgonderwijs en opleiders in de zorg

Hierin participeren een aantal docenten van onze opleidingen en delen we geregeld berichten met betrekking tot zorgonderwijs. 

Organisatie

Patricia de Waal en Patricia van Meekeren, Events Center.Email: events@vumc.nl

Klik hier voor het volledige programma van het HGZO congres 2021.

Workshops

Coen WinkelmanHogeschool Rotterdam, inmiddels gepensioneerd, opleiding Logopedie

Inhoud workshop:

Het thema ‘Waarom zwijgende studenten niet spreken’ staat hier centraal.

Ongeacht welke werkvorm – ik heb in zo’n 35 jaar alle vormen voorbij zien komen – blijkt faalangst en spreekangst bij veel (20-40%?) zwijgende en passieve studenten een contante factor, vaak een onderschatte beperking in hun studieloopbaan om actief te zijn bij rollenspel, als woordvoerder , stageopdrachten, patiëntencontact.

Zwijgers en passieve studenten zijn vaak slimme studenten die wel wat te melden hebben en hun perfectionistische, faalangstige inslag slim kunnen verbergen door anderen het woord te gunnen. Of zich laten overvleugelen door welbespraakte medestudenten. Een vermijdende attitude kan een carrièrelang meegaan.

 Participeren in een werkgroep (peers, interprofessioneel, interdisciplinair, …) is te beschouwen als een primaire een vorm van samenwerking tussen spreker en luisteraar. Faalangst, met name situationele spreekangst kan een remming zijn tijdens het samenwerkingsproces, wie kent het fenomeen niet uit eigen ervaring, wie is daar helemaal klaar mee…?    De impact van manifeste of verborgen speekangst wordt vaak onderschat, met name bij de presentaties voor een groep.

Spreken is een half bewust, zeer gevoelig, existentieel aspect van ons functioneren. Spreekangst kan worden versterkt of in stand gehouden door niet functionele feedback van medestudenten, trainers/docenten of begeleiders.

We werken in deze interactieve workshop geleidelijk toe naar de doelen:

·         algemeen bekende feedbackregels worden getoetst aan specifieke criteria die gelden voor spreken – zijn die objectief? subjectief?

·         Uitlokkende en in stand houdende factoren van spreekangst, in diverse soorten en maten optredend, worden geïnventariseerd. Hoe kun je die herkennen, onderscheiden en effectief beïnvloeden?

Een functioneel theoretisch kader vormt een basis om de daaruit voortvloeiende handvatten voor functionele feedback ‘vanzelfsprekend’ toe te passen. Neem een casus mee!

Als logopedist/stottertherapeut stel ik spreekangst als uitgangspunt. Spreken is een egogebonden vaardigheid.

Henk Poppen en Henk SonneveldHAN – Saxion - Hogeschool Utrecht, opleiding Verpleegkunde

Inhoud workshop:

Medio 2021 wordt een gebruiksklaar, onder open licentie beschikbaar, didactisch en interprofessioneel Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) opgeleverd voor onderwijs-instellingen. Hoe kan een didactisch EPD van meerwaarde zijn voor de student èn docent in het verpleegkunde onderwijs en voor de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)?

Met behulp van een te construeren woordwolk wordt aan het begin van de workshop geïnventariseerd welke ideeën bij de deelnemers leven over een didactisch Elektronisch Patiënten Dossier.

Op basis van prikkelende stellingen aan de hand van Socrative Teacher worden de deelnemers tijdens de workshop bevraagd over hun wensen ten aanzien van het te ontwikkelen en open te delen EPD. Deze quiz van max 10 stellingen wordt vooraf klaargezet (en getest). De deelnemers geven hun mening online via Socrative Student. De output hiervan vormt de input voor de workshop. Deze interactieve wijze van werken is door ons veelvuldig met studenten succesvol toegepast.

Ondersteuning van de verschillende fasen van het verpleegkundig proces met casussen uit de verschillende werkvelden. De studenten leren methodisch klinisch redeneren en professioneel rapporteren met (peer)feedbackmogelijkheden en met verschillende ordeningsprincipes (SAMPC/Gordon/Omaha). Meerdere groepen studenten kunnen aan dezelfde casus werken.

Het EPD levert casuïstiek en templates op voor leermateriaal in een didactische leerom-geving. Per patiënt kunnen verschillende behandeltrajecten geïnitieerd, doorlopen en geëvalueerd worden. Iedere onderwijsinstelling kan het EPD zo naadloos mogelijk aan laten sluiten op de eigen situatie. Een werkzame beeldverbinding tussen studenten, begeleiders, zorgprofessionals en simulatiepatiënten wordt gerealiseerd, waarmee zorg op afstand geïntegreerd is in het verpleegkundig onderwijs en onderwijs van de BMH.

Studenten leren door (peer)feedback en samenwerken met andere disciplines. Docenten kunnen gebruik maken van elkaars casuïstiek. Kennisdeling leidt tot kennismaking tussen ontwikkelaars, docenten, gebruikers, onderzoekers van kenniskringen en professionals in de praktijk, in algemene en specifieke gebruikersgroepen binnen de community SAMEN Hbo-V, hét virtuele ontmoetingspunt voor Hbo-V docenten en BMH docenten.

Jeanny Engels, Wendy Kemper-KoebruggeVilans, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, opleiding Verpleegkunde

Inhoud workshop:

Zorgverleners krijgen bijna dagelijks te maken met dilemma’s in de zorg, bijvoorbeeld omdat een cliënt specifieke wensen heeft waar de zorgverleners niet mee om weten te gaan. Vaak gaan dilemma’s over samenwerking tussen de cliënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling.  Als dilemma’s niet tijdig worden opgepakt door zorgverleners, kan dit grote invloed hebben op de zorgverlening. In de praktijk blijkt het voor zorgverleners vaak lastig om dilemma’s te bespreken met hun cliënten of met hun collega’s. Vilans heeft samen met negen teams uit de ouderen- en thuiszorg, ervaringsdeskundigen, koepelorganisaties en docenten uit het mbo en hbo onderwijs een handreiking Routeplanner bij dilemma’s in de Zorg ontwikkeld, met daarin speciaal aandacht voor hoe dit in de opleiding aan bod zou kunnen komen. Een moreel beraad is een bekend hulpmiddel voor het bespreken van dilemma’s, maar dit is een vrij uitgebreide methode. Er zijn ook lichtere vormen. In de workshop ga je zelf aan de slag met enkele eenvoudige hulpmiddelen die je kunt inzetten om dilemma’s te bespreken.

Het doel van de workshop is het meegeven van concrete hulpmiddelen om direct te gebruiken in het eigen onderwijs.

Katrien Cuyvers en Gunter De WinUniversiteit van Antwerpen, School of Education; Universiteit Ziekenhuis Antwerpen

Inhoud workshop:

Een belangrijk deel van de zorgopleidingen vindt plaats tijdens de stage op de werkplek. Om zichzelf in de complexe zorgomgeving te ontplooien en daarbij verder te komen dan het, al dan niet routineus, uitvoeren van taken, is zelfsturend leren noodzakelijk.

Zelfsturend leren op de werkplek is een complex en dynamisch proces waarbij o.a. bewustzijn over leernoden, alert zijn voor en herkennen van leerkansen die de werkplek biedt, doelen stellen, monitoring van de aanpak om deze doelen te bereiken en reflectie en zelf-evaluatie een belangrijke rol spelen. Zelfsturend leren is een belangrijke generieke competentie1 en een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Zelfsturend leren leidt tot meer veerkracht, zelfvertrouwen, en doorzettingsvermogen, alsook tot betere probleemoplossende vaardigheden.

Ondersteuning van zelfsturend leren vraagt om co-regulatie als specifieke aanpak. Bij co-regulatie wordt het vormgeven van het leerproces gefaciliteerd door de opleider, een teamlid, gans het team en/of via technologische ondersteuning, zoals beperkt onderzoek in onderwijs aangeeft.

Het doel van deze interactieve workshop is om evidence-based handvaten te bieden aan docenten, stagebegeleiders, en werkplekbegeleiders van toekomstige zorgprofessionals en om aan de hand van authentieke casussen, het zelfsturend leren van toekomstige zorgprofessionals te faciliteren en de ontwikkeling van deze competentie te bevorderen.

Jac Rijnen en Debby Peter21 Education

Inhoud workshop:

Een leven lang ontwikkelen is uitdagend, biedt kansen en is bovendien nodig om mee te (blijven) doen op een arbeidsmarkt en in een samenleving die steeds verandert.

Dit vraagt om het aanleren van vaardigheden waarmee je kan meebewegen op deze veranderingen. We noemen dit toekomstlenig opleiden. Het gaat hierbij niet alleen om ICT-vaardigheden, maar ook om vaardigheden als sociaal cultureel, communiceren en probleem oplossend vermogen. Hoofdvraag: Hoe kun je een leerklimaat creëren, waarbij het toekomstlenig worden en blijven centraal staat? En wat is daarvoor nodig?Middels stellingen, polls en presentaties nemen we jullie mee in de mogelijkheden en uitdagingen van toekomstlenig opleiden.

We bespreken praktische oplossingen en resultaten van o.a. verpleegkundige opleidingen. En gaan in op de kracht en dynamiek die ontstaat als je praktijk – opleiden en student samen brengt in een integrale context.

Michiel HulsbergenDialogueTrainer (Universiteit Utrecht)

Inhoud workshop:

Communicatievaardigheden zijn essentieel voor elk beroep of professie, zeker in de zorg en  als je mensen traint in communicatievaardigheden, is er geen alternatief voor simulatie.

DialogueTrainer is een online platform voor communicatie vaardigheidstraining. Studenten en professionals kunnen op het platform uitlopende gesprekken oefenen, in een veilige online omgeving. Op basis van een gevalideerd gespreksmodel, leer je de structuur van een gesprek, en wat het effect is van verschillende benaderingen. Hierdoor doe je ervaring op met het gesprek, voordat het praktijk wordt. Daarnaast leer je wat je bereikt, met de aanpak waar het model je in traint.

Tijdens de workshop tonen we het platform en spelen we diverse simulaties. Om deelnemers te leren hoe communicatietraining via simulaties werkt, bouwen we ook aan een simulatie, op basis van expertise van de groep. Als deelnemers krijg je hiertoe toegang tot de achterkant van het systeem: de DialogueTrainer editor. Je leert hierbij hoe je een simulatie opbouwt, inclusief gespreksfases. Je werkt een effectieve en een minder effectieve route uit en koppelt voorgeprogrammeerde emoties van het personage aan de keuzes. Ten slotte leer je hoe je punten toevoegt, om voorkeuren en ontwikkeling van spelers te meten.    

Susanne van Hooft en Nienke van der VoortHogeschool Rotterdam en Saxion, Opleiding Verpleegkunde

Inhoud workshop:

Het ondersteunen van zelfmanagement is voor veel zorgprofessionals een belangrijk onderdeel van hun beroep. Bij de opleidingen verpleegkunde van Saxion en Hogeschool Rotterdam is geïnventariseerd hoe dit in de opleiding aan bod komt. Het blijkt dat er al veel aandacht voor zelfmanagement in de opleiding is, maar ook dat er nog verbetering mogelijk is. Uit de inventarisatie zijn aanbevelingen naar voren gekomen die we graag met andere zorgopleidingen delen. In deze workshop gaan de stoelen aan de kant en gaan de deelnemers op actieve wijze aan de slag met stellingen en met een format om te ontdekken wat er beter kan in het onderwijs rondom zelfmanagement.

Het doel van de workshop is dat deelnemers met elkaar ontdekken hoe het ondersteunen van zelfmanagement zó aangeleerd kan worden zodat samenwerking hierin met de cliënt zelf, met verschillende disciplines en met naasten vanzelfsprekend is.

Judith Gerritsen en Liesbeth NeeskensAmsterdam UMC, huisartsopleiding, Amsterdam UMC, VUmc Academie

Inhoud workshop:

Formatief toetsen wordt steeds belangrijker in onderwijs en feedback is daarvoor een krachtig middel. Om samen met studenten het leerproces goed te kunnen monitoren moet je zorgen voor frequente feedback. In de zorgcontext is het fijn om op eigen tijd en plaats feedback te kunnen vragen en geven. Bovendien wordt online leren steeds gewoner. Daarom is het zinvol eens te kijken hoe je online feedback kan inrichten en daarbij ook te kijken hoe je studenten hiermee samen aan de slag kunt laten gaan.

Er zijn hier wel wat potentiele obstakels te overwinnen:

-         Je ziet niet hoe je feedback overkomt/begrepen wordt;

-         Feedback op afstand kan het gevoel van sociale verbondenheid beperken;

-         Wellicht ontbreekt een gebruiksvriendelijke tool voor peerfeedback in een specifieke situatie.

Na het volgen van deze workshop heb je een concreet idee voor het invoeren/verbeteren van online (peer)feedback in je eigen onderwijs.

Tijdens de workshop inventariseren we de obstakels die de deelnemers ervaren. Verder gaan we aan de slag met het opstellen van goede feedback en delen we onderling ervaringen met tools voor peerfeedback.

Edward Pison en Claudia de WildSDB Academy

Inhoud workshop:

Als SDB Academy faciliteren wij ziekenhuizen en zorgorganisaties om een sterke en lerende organisatie te worden door Werkplekleren met leertechnologie. We zorgen ervoor dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren zodat zij duurzaam inzetbaar zijn binnen de continu veranderende wereld. Werkplekleren is leren door eigen werksituaties om te zetten naar leersituaties en omgekeerd. Dit wordt gefaciliteerd door interactieve werk- en leervormen die toegepast kunnen worden in een korte interventie, een langlopend (leiderschap)programma of een leertraject. Met de inspirerende werk- en leervormen van werkplekleren worden de traditionele opleidings- en trainingsmodellen verrijkt.

Tijdens deze workshop ervaar je hoe je betekenisvol leren kunt faciliteren en maak je kennis met één van de vele werkvormen: Online Beeldsessie. Met deze werkvorm voer je aan de hand van videocasuïstiek uit de werkpraktijk een betekenisvolle dialoog over een thema zoals basis acute zorg of conflicthantering. Door het selecteren van videobeelden en deze gezamenlijk te prioriteren bereikt de groep gedeelde betekenis. Met het eindresultaat van een Online Beeldsessie gaan zorgprofessionals aan de slag om het thema te verbeteren in hun werkpraktijk. In de workshop ervaar je hoe je als deelnemer een actieve rol hebt tijdens deze werkvorm en hoe dit zorgprofessionals helpt om kennis en ervaringen te delen, te reflecteren en tot verbetering van de werkpraktijk te komen.

Gerard Castermans, Ingrid van Zuilekom en Jacqueline GerritsenO2PZ programma

Inhoud workshop:

Wilt u zorgprofessionals echt klaar stomen voor het leveren van goede interprofessionele palliatieve zorg? In deze workshop leggen wij u uit welke gedragsuitingen van verzorgenden, verpleegkundigen en artsen hiervoor essentieel zijn.

Het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 (OWR 2.0) definieert competenties en gedragsuitingen die alle zorgverleners moeten kunnen laten zien als het gaat om palliatieve zorg. Bovendien werken zorgverleners van al deze verschillende opleidingsniveaus samen rondom een patiënt als een team, waarin zij overeenkomstige taken hebben maar met verschillende verantwoordelijkheden (bijv. gespreksvoering met patiënten). Het OWR 2.0 beschrijft deze teamtaken en definieert daarbij ook het aandeel van de verschillende opgeleide zorgverleners in deze taak. Een dergelijke teambenadering is nog niet eerder opgezet binnen de palliatieve zorg, ondanks dat dit bij uitstek een context biedt om gevraagde gedragsuitingen binnen een raamwerk te omschrijven. Deelnemers aan deze workshop gaan aan de slag met deze teambenadering. Het is zodoende niet alleen interessant voor ingewijden in de palliatieve zorg, maar ook voor degenen die interprofessioneel opleiden naar een hoger niveau willen tillen.

Aan het eind van de workshop

-       heeft u globaal zicht op gewenste kennis, vaardigheden, houding en gedrag als het gaat om palliatieve zorg

-       krijgt u inzicht in welke onderdelen van palliatieve zorg zich lenen voor ‘samen leren’

-       weet u uit welke elementen de teamtaken binnen OWR 2.0 is opgebouwd, zodanig dat u dit in uw eigen werkomgeving kan introduceren

-       heeft u middels rondetafelgesprekken input geleverd op de wijze waarop het OWR2.0 binnen het onderwijs vormgegeven en uitgerold kan worden.

Marjolein RoemaatTo the point

Inhoud workshop:

Deep democracy is een praktische methode waarmee de besluitvorming in groepen verbeterd kan worden. Als er sprake is van een vraag of dilemma bijvoorbeeld over een nieuwe toetsvorm, dan verloopt het nemen van de besluiten niet zelden op dezelfde wijze. De meerderheid, de voor-stemmer, is veel en krachtig aan het woord. De tegen-stemmer, de minderheid, wordt als lastig gezien en dient overtuigd of verleid te worden door de meerderheid. Uiteindelijk gaat de minderheid overstag, maar het besluit voelt niet als van hen, waardoor de vraag of dilemma zeker op lange termijn terug komt of blijft bestaan.

Deep democracy is een methode waarmee de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Dit komt zowel het besluit zelf als de groepsdynamiek ten goede. Het biedt een alternatief voor eindeloos vergaderen of veel te snel knopen doorhakken.

Deep democracy biedt handvatten om in jouw team inclusievere besluitvorming toe te passen, en is ook goed te gebruiken in het werken met groepen studenten. 

Je leert de uitgangspunten van deep democracy te verwoorden en ontdekt door de stappen van de Lewis-methode van deep democracy te doorlopen hoe je in een groep inclusieve besluitvorming kunt toepassen. Termen als ijsberg, sabotagelijn, potentieel, gesprek op voeten, vissen en haaien, spreken na de workshop zeker nog meer tot de verbeelding.

Stephanie DauphinHogeschool Leiden & Marente, Faculteit Gezondheidszorg, Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg, Faculteit Gezondheidszorg, Opleiding Fysiotherapie

Inhoud workshop:

Leergemeenschappen, learning communities, leernetwerken. Deze termen voor ‘samenwerkend leren’ kom je als docent vast vaak tegen. Het belangrijkste in zo’n ‘sociaal leersysteem’ is dat er van en met elkaar geleerd wordt over het werkveld door bijvoorbeeld zorgprofessionals, studenten en docenten. Dit samen en van elkaar leren creëert op verschillende manieren meerwaarde voor de deelnemers en de praktijk. In deze workshop gaan we met deelnemers in gesprek over volgende vragen: Hoe maak je een leergemeenschap tot een krachtige (praktijk)leeromgeving? Welke meerwaarde, naast leren, hebben leergemeenschappen voor de deelnemers? We gaan hierop in n.a.v. ons (eerdere) onderzoek naar waardecreatie in verschillende sociale leersystemen in domeinen zorg & welzijn en hoger onderwijs. Bij de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden heeft men een nieuwe master ontwikkeld in de vorm van een leergemeenschap. We zullen aan de hand daarvan praktische ervaringen en do’s en dont’s delen met het publiek. Het doel van de workshop is om docenten inspiratie en handvaten te bieden om zelf een succesvolle leergemeenschap op te zetten waarin ruimte is voor de verscheidenheid aan waarde die gecreëerd wordt door de deelnemers. 

Sofie Moresi, Miranda SnoerenFontys Hogescholen, domein mens en maatschappij Betrokken instituten: Fontys Sporthogeschool, Fontys Paramedische Hogeschool en Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid

Inhoud workshop:

Maatschappelijke, complexe vraagstukken vragen om intersectorale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (Klijn 2008). Hogescholen werken daarom interprofessioneel samen met het werkveld binnen authentieke omgevingen op het grensvlak van opleiden en innoveren in de beroepspraktijk (Bakker et al., 2016; Vink, Van der Neut & Nieuwenhuis, 2017; 2018).

Binnen Fontys hanteren we verschillende benamingen voor deze omgevingen, waaronder Professionele Werkplaatsen (PW). Studenten, docenten en professionals leren en werken er samen om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk complexe vraagstukken. Docenten en professionals uit het werkveld, die binnen deze authentieke omgevingen werken, fungeren als zogenaamde ‘boundary crossers’ (Akkerman en Bakker, 2011). Deze bruggenbouwers vervullen vaak een sleutelpositie in het ontwikkelen van dergelijke leeromgevingen. De nieuwe rol blijkt geen makkelijke en vraagt aanvullende competenties Bannink en Bosselaar, 2019), vergeleken met meer traditionele onderwijssituaties.

In deze workshop maak je kennis met processen en elementen die bijdragen aan het succes van een dergelijke samenwerking. Op actieve wijze exploreren we samen de betekenis voor de rol en professionalisering van de docent.

Opbrengsten voor deelnemers betreffen het vergroten van theoretische inzichten in werkzame mechanismen die er spelen binnen een PW en welke rol de docent/bruggen-bouwer hierin heeft. Daarnaast overstijgen we grenzen binnen HGZO en leren we van elkaar door onze kennis te combineren met de kennis en ervaringen van de deelnemers. Tenslotte krijgen de auteurs ook input voor het vervolg van het onderzoeksproject.

Maatschappelijke, complexe vraagstukken vragen om intersectorale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Ook bij Fontys werken we daarom samen met het werkveld binnen authentieke leer-werkomgevingen op het grensvlak van school en beroepspraktijk. Binnen het Fontysdomein van Mens en Maatschappij werken we samen binnen Professionele Werkplaatsen (PW)* en ontwikkelen we instrumentaria om de PW te in kaart te brengen en te onderzoeken in het WIN-project*.

 Docenten en professionals uit het werkveld werken binnen deze authentieke omgevingen als zogenaamde ‘boundary crossers’ Deze boundary crossers hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen. Dit blijkt geen makkelijke opgave, zeker niet voor beginnende boundary crossers. Het vraagt vaak aanvullende competenties vergeleken met meer traditionele onderwijssituaties. Maar welke zijn dat dan?

Nieuwsgierig naar Professionele Werkplaatsen? Welke processen en elementen bijdragen aan het succes van een dergelijke samenwerking? Neem dan deel aan deze interactieve workshop. Op een actieve wijze exploreer je de betekenis voor de rol en professionalisering van de docent, die een sleutelpositie vervult in het ontwikkelen van dergelijke omgevingen.

Johan van WierenHanzehogeschool Groningen, Academie voor Verpleegkunde

Inhoud workshop:

In het project SAMEN Hbo-verpleegkunde delen 15 hbo-v-opleidingen in Nederland leermaterialen voor het onderwijs op Wikiwijs. Daarnaast ontwikkelt de kerngroep in 2 jaar 40 nieuwe open en online leermaterialen voor hergebruik over o.a. de thema’s ondernemer-schap, zorgtechnologie en toegepaste positieve gezondheid.

Naast het delen en het hergebruiken van leermaterialen richt het project zich op het opzetten van een actieve vakcommunity. Het doel is dat binnen 1 jaar 500 docenten lid zijn van de community, waarvan minimaal 10% wekelijks een bezoek brengt aan de community en zichtbaar een activiteit verricht (posten, liken, reviewen leermateriaal, discussiëren, reageren etc.). De community is te vinden via https://hbovpk.nl/welcome. Leden maken een profiel aan en kunnen vervolgens feedback geven op en discussiëren over leermaterialen die gedeeld worden op Wikiwijs. De community zal zowel online als offline bestaan. Er worden activiteiten verzorgd op landelijke congressen (proeftuin, workshops en scholingen).

Thema Open en Samen Delen

Om de zorgprofessional van de toekomst zo goed mogelijk op te leiden is het belangrijk om kwalitatief goede leermaterialen te delen en goed daarin samen te werken. De vakcommunity hbovpk en wikiwijs bieden daarvoor een platform.

In deze workshop demonstreren we de community hbovpk / wikiwijs. We laten een aantal concrete voorbeelden zien van de mogelijkheden die deze community/wikiwijs biedt voor docenten verpleegkunde. We geven de deelnemers een kijkje in de virtuele samenwerking. Daarbij gaan we met de deelnemers in gesprek over bijvoorbeeld de volgende vragen: Hoe houdt je de vakcommunity en de leermaterialen op wikiwijs actief? Waar liggen behoeftes? Wat zijn mogelijkheden?

Wendy Heemskerk, Peter Renden, Jeroen Dikken en Talitha WarningHagaZiekenhuis en De Haagse Hogeschool; HagaAcademie & Innovatie; HBO-v

Inhoud workshop:

Het HagaZiekenhuis en De Haagse Hogeschool zijn begin 2019 een gezamenlijk project gestart. Zes afstuderende verpleegkunde studenten, twee hogeschoolhoofddocenten, drie verpleegkundigen en twee academiefunctionarissen vormen met elkaar een community in het ziekenhuis waar met én van elkaar geleerd wordt rondom de gezamenlijke vormgeving van praktijkgericht onderzoek met patiënten.

Deze community van lerenden kenmerkt zich door actieve betrokkenheid bij elkaars leren (Lenning & Ebbers, 1999) en streeft naar het kritisch bevragen van de eigen praktijk waarbij deelnemers individueel en als groep leren (Stoll et al. 2006). De betrokken studenten onderzoeken een deelvraag van een groter vraagstuk, waarbij zij specifieke kennis ontwikkelen en delen (Brown, 1996). Naast het benutten van informele leermomenten tijdens praktijkleren (Dikken et al., 2017), biedt het leren als community ook mooie kansen voor het samen opleiden in de ziekenhuispraktijk (Heemskerk & Wallner, 2018). Tijdens dit project hebben wij deze kansen en de randvoorwaarden kunnen ervaren.

In onze workshop wordt ingegaan op hoe wij gezamenlijk dit project gestart zijn, hoe wij als ‘lerende community’ met studenten en verpleegkundigen praktijkgericht onderzoek vormgeven en wat onze opbrengsten tot nu toe zijn voor de deelnemers, community en organisatie (zie o.a. Hiskes et al., 2020).

Er is ruimte om met community deelnemers in gesprek te gaan om ervaringen te delen en tot ideeën te komen hoe een soortgelijke community van lerenden in het eigen veld gecreëerd en onderzocht kan worden.

Rosanne Akkermans en Anne Geert van DrielHogeschool Rotterdam, Opleiding tot Verpleegkundige

Inhoud workshop:

De zorg wordt steeds complexer en vraagt meer van zorgverleners. Comorbiditeiten, sociale status en toenemende psychosociale problematiek zorgen voor complexe zorgvraagstukken die niet kunnen worden benaderd aan de hand van reeds geldende protocollen en richtlijnen. Hoe kunnen we zorgverleners handvatten bieden in deze situatie? En op welke manier kunnen we hierin het perspectief van de zorgvrager meenemen? Hogeschool Rotterdam heeft sinds enkele jaren analyse van een complexe zorgsituatie als afstudeervariant. Studenten worden met deze opdracht gestimuleerd om een zorgsituatie, waarvan zij en hun collega’s niet goed weten hoe ze hier goede zorg kunnen verlenen, uit te diepen en vanuit allerlei perspectieven te onderzoeken.

In deze workshop delen we deze aanpak en gaan we op basis van enkele praktijkvoorbeelden met de deelnemers deze analyse doorlopen. Zo willen we ontdekken hoe we studenten kunnen aanleren om meer vanuit patiëntperspectief naar een situatie te kijken.

Ria Kersbergen, Ron Leunissen en Marianne RoesHogeschool van Arnhem en Nijmegen en Radboud UMC Nijmegen, Opleiding Mondzorg-kunde en Tandheelkunde

Inhoud workshop:

Interprofessionele samenwerking in de patiëntenzorg tussen tandartsen en mondhygiënisten wordt belangrijker om tandheelkundige zorg van hoge kwaliteit te leveren en de kosten van tandheelkundige zorg te verlagen. Taakverdeling in de beroepssector heeft implicaties voor de interprofessionele samenwerking tussen deze twee beroepen. Om studenten voor te bereiden op de vereiste vaardigheden voor interprofessionele samenwerking en een wederzijds begrip van elkaars rollen en vaardigheden te ontwikkelen, moet interprofessionele samenwerking worden opgenomen in educatieve programma's. In de zogenaamde Student-Run-Dental-Clinic (SRDC) in Nijmegen worden studenten van beide programma's gezamenlijk opgeleid om de vaardigheden voor interprofessionele samenwerking te ontwikkelen. Tijdens deze workshop zullen we onze ervaringen met de interprofessionele samenwerking delen.

Percepties van studenten met betrekking tot interprofessioneel leren en samenwerken worden in een longitudinale studie binnen de SRDC gevolgd. De percepties over rollen, taken, en verantwoordelijkheden van studenten en docenten zijn gemeten met een gevalideerde vragenlijst: de RIPLS (Parsell & Bligh, 1999). In deze sessie zullen resultaten worden besproken. Ook komt aan de orde hoe deze resultaten worden gebruikt om de educatieve modules te verbeteren.

Binnen het onderwijs van de opleidingen Mondzorgkunde en Tandheelkunde waarin de studenten van beide opleidingen participeren, maken we gebruik van een reflectiespel bedoeld als hulpmiddel voor reflectie en dialoog over samenwerken en samen leren in de SRDC. In deze workshop willen we met de deelnemers het reflectiespel spelen en ze kennis laten maken met de negen principes die belangrijk zijn in het samenwerken en samen leren.

Inge Boon en Allard GerritsenVrije Universiteit Amsterdam, UCGB, Learn Academy

Inhoud workshop:

Hoe kun je samen on line coachvaardigheden trainen en assessen. In deze workshop gaat u met elkaar oefenen in het online coachen, vanuit het klaverbladmodel. Daarbij wordt u uitgedaagd om per klaverblad steeds te gaat liften tussen de verschillende niveaus van functioneren (Korthagen & Vasalos, 2002). In hoeverre lukt dat on-line net zo goed als live?

Daarna gaat één van u een acteur coachen en gaan we met elkaar de kwaliteit van de vaardigheden beoordelen. Samen kalibreren we online de kwaliteit van de door de auteur ontwikkelde scorelijst.

Margreet van der CingelNHL Stenden Hogeschool/Medisch Centrum Leeuwarden

Inhoud workshop:

Over verpleegkundig leiderschap is veel te doen, je zou het haast een ‘hype’ kunnen noemen. Zowel landelijk als internationaal wordt verpleegkundig leiderschap gepromoot als van belang voor zorgvragers, het beroep, verpleegkundigen zelf en goede zorg. Hierdoor zou je bijna vergeten waar verpleegkundig leiderschap uiteindelijk om gaat. Verpleegkundigen zijn er omdat mensen goede persoonsgerichte verpleegkundige zorg nodig hebben en mensen worden verpleegkundige omdat ze van betekenis willen zijn voor een ander vanuit compassie en empathie.

Moreel verpleegkundig leiderschap geeft aan dat verpleegkundig leiderschap plaatsvindt in een praktijkvoering waarin het professioneel handelen het maken van keuzes inhoudt die kunnen leiden tot goede of slechte zorg ofwel zorg die wel of geen recht doet aan bepaalde (afgesproken) waarden, gericht op de kwaliteit van leven en gezondheid van zorgvragers. Moreel leiderschap betreft dus niet slechts de juiste deskundige professionele zorg bieden, maar daarbij tevens het goede doen gerelateerd aan de waarden en belangen van de zorgvrager.

In deze workshop staat de vraag centraal wat moreel leiderschap concreet inhoudt en hoe dit verpleegkundigen is aan te leren in de context van het werkplekleren in een interprofessionele samenwerking. Daarbij valt te denken aan de al veel langer bestaande traditie in gezondheidszorgonderwijs om aan ‘bildung’ te werken, ofwel hoe studenten te ondersteunen in de ontwikkeling van hun professionele identiteit. Een identiteit die in de verpleegkundige beroepsgroep nauw samenhangt met historische en genderbepaalde ontwikkelingen in het beroep. Ook deze aspecten zullen in de workshop aan bod komen. 

Monique BekkerVUmc BKO, InHolland tweedegraads Lerarenopleiding, NCOI master Opleidingskunde en Lerarenopleiding en beoordelaar van lerarenopleiders bij Velon

Inhoud workshop:In een les-of onderwijsgroep is een gevoel van ‘SAMEN’ belangrijk om met en van elkaar te leren en te ontwikkelen. In de groepsdynamica noemen we dat cohesie. Met cohesie wordt aangegeven hoe sterk de samenhang tussen groepsleden is. Het omschrijft de uiteenlopende krachten die een groep bij elkaar houden (Hoijtink, 2001) en is een verzamelbegrip voor meerdere relaties in een groep: van groepslid tot groepslid, van groepslid tot groep en van groepslid tot docent.

Groepsdynamica is altijd aanwezig in groepen. Je krijgt het cadeau als je met groepen werkt, dus het is zonde als je er niets mee doet. De focus in deze workshop ligt op de onderwijsgroep, maar groepsdynamica is ook aanwezig binnen docententeams. En uiteraard ben jij, samen met de andere deelnemers aan deze workshop ook een groep en is er sprake van groepsdynamica. De uitdaging is dan ook of het lukt om in het korte samenzijn iets van cohesie te ervaren.

Na deze workshop kun je het belang van cohesie voor een lesgroep benoemen en kun je de relevantie voor het versterken van cohesie in lesgroepen vertalen naar jouw eigen praktijk. Daartoe ontvang je enkele praktische tools om cohesie te bevorderen. We doen dit aan de hand van het bespreken van enkele korte theorieblokjes en gaan aan de slag met een aantal groepsdynamische vraagstukken gericht op cohesie. Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Maaike Kester2KNOWHOW, Team Zorg

Inhoud workshop:

Hoe maak je van iedere teambijeenkomst, iedere overdracht, ieder moment aan het bed, een actief en lerend moment? Aan de hand van een handzaam model – de interventiedriehoek, geven we uitleg waarom werkvormen werken en we demonstreren onze favoriete werkvormen met gegarandeerd resultaat. Een verfrissende en vooral praktische workshop waar iedereen met meer energie uit komt dan hoe men binnenkwam!

 Doel van deze workshop is om deelnemers in korte tijd te inspireren hoe werkvormen bij kunnen dragen aan leren op de werkvloer. Waarom zet je bepaalde werkvormen in? En welk gedrag wil je graag zien van die student of je team? Misschien wil je wel dat ze meer gaan samenwerken, reflecteren of initiatief nemen. Dat ‘gewenste’ gedrag bepaalt de vorm die je kiest. Zodat je een werkvorm niet inzet omdat je je bijeenkomst leuker wilt maken, maar omdat het je doel dient en het gewenst gedrag oproept voor jouw bijeenkomst. Tevens vullen we gelijk je rugzak met praktische, frisse werkvormen die je direct al in kunt zetten. Zo kun je bijvoorbeeld door middel een gesprek en de werkvorm ‘de barometer’ het concrete antwoord faciliteren bij een ontwikkelgesprek: in hoeverre vind je dat je gegroeid bent de afgelopen periode, welke cijfer (0-10) geef je dit op de barometer? En wat is ervoor nodig om naar een hoger cijfer te gaan? Of laat studenten aan het begin van je bijeenkomst kort in duo’s met elkaar uitwisselen over jouw onderwerp – zodat je onderlinge samenwerking en leren van elkaar stimuleert. Of vraag eens aan het einde van je gesprek met die patiënt aan het bed (of bijeenkomst) wat iemand geleerd heeft door middel van een aanvulzin: Wat ik geleerd heb van hoe jij het gesprek leidde is…, wat ik hier voortaan zelf mee wil doen is… . Deze werkvorm faciliteert het korte en concrete antwoord en maakt dat de student reflecteert op zijn professioneel handelen. Kortom: werken door middel van werkvormen in de zorg biedt een scala aan mogelijkheden!

Cora Visser en Saskia OosterbaanAmsterdam UMC, IOO locatie VUmc en OLVG – West Leerhuis

Inhoud workshop:

Niemand is tegen het samenwerken van diverse professionals in de zorg, want iedereen ervaart dat zonder dit samenwerken de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid in het gedrang komen. Tegelijkertijd ervaren scholen en de zorgpraktijk dat het niet gemakkelijk is om het (leren) interprofessioneel samenwerken in te voeren. Opleiders en managers van meerdere organisaties moeten aan elkaar wennen én ondervinden feitelijke problemen. Die problemen variëren van overvolle leerplannen, personele krapte, afstemming van lesroosters of werkroosters, tot andere projecten die veel van de werknemers vragen. Dit lijken ‘wicked problems’.

Bij samenwerken is het echter essentieel om niet in problemen te denken, maar in onderling afhankelijke, tegengestelde polen die samen nodig zijn om een hoger doel te bereiken.. Hierbij is aandacht nodig voor het hele plaatje van interprofessioneel leren (IPE) en interprofessioneel samenwerken. Aan de hand van het ‘Polarity Thinking’ principe (Wesorick & Shaha, 2015) kunnen de deelnemers de achtbaan van het methodisch invoeren van IPE ervaren.

Cora Visser deed wetenschappelijk onderzoek naar de motivatie voor interprofessioneel leren op de kraamafdeling waar Saskia Oosterbaan IPE voor studenten verloskunde, verpleegkunde en geneeskunde had ingevoerd. Beiden staan nu voor de opdracht om IPE in hun eigen organisatie verder in te voeren.

De bevindingen uit het promotieonderzoek dienen als vertrekpunt voor het invoeren van motiverend IPE in de praktijk van de zorg en van het zorgonderwijs. In subgroepen verkent u welke activiteiten u kunt ondernemen. Vervolgens onderkent u vroege waarschuwings-signalen, waardoor u kunt bijsturen. Plenair bespreken we activiteiten en signalen, zodat nader inzicht ontstaat.

Karin Linden en Fenna DunningBohn Stafleu van Loghum, Verpleegkunde

Inhoud workshop:

Op speelse wijze informeert BSL docenten verpleegkunde (initieel onderwijs en bij– en nascholing) over de leergang verpleegkundig leiderschap.

Wat zijn kenmerkende vaardigheden die horen bij verpleegkundig leiderschap? Hoe zet je verpleegkundig leiderschap in om de zorg te verbeteren? En ook: hoe geef je het onderwijs in verpleegkundig leiderschap in de praktijk vorm? Doel van de workshop is om door het met elkaar spelen van een escape spel het gesprek hierover aan te gaan. Tijdens deze workshop over verpleegkundig leiderschap kun je ook zelf ervaren op welke wijze gaming als leermiddel ingezet kan worden.

Anita Stevens en Hester SmeetsZuyd Hogeschool

Inhoud workshop:

Tijdens deze lezing gaan we allereerst in op het ‘waarom’ van interprofessioneel opleiden en samenwerken. Hiermee creëren we een gezamenlijk startpunt. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over het belang van interprofessioneel onderwijs, en wat het uiteindelijk oplevert voor de student, patiënt, zorgprofessional en opleiding. Vervolgens presenteren we ‘wat’ interprofessioneel opleiden binnen Zuyd Hogeschool inhoudt en ‘hoe’ we dit  hebben vormgegeven. Aan bod komen de noodzakelijke voorwaarden zoals een gezamenlijke visie, taal, en competenties. Vervolgens zoomen we in op ‘hoe’ we dit bij Zuyd hebben aangepakt, namelijk in samenwerking met de verschillende stakeholders: docenten, studenten, patiënten, zorgprofessionals, curriculum commissies en management. We reflecteren op onze aanpak, onze ervaringen en valkuilen. Tenslotte gaan we in op de kansen en uitdagingen die er nog liggen voor de toekomst.

Sofie Ubben en Hester SmeetsZuyd Hogeschool, Cluster Academies Gezondheidszorg en Welzijn

Inhoud workshop:

Een groot deel van het werk van zorgprofessionals speelt zich af in samenwerking met zorgverleners van andere professies (interprofessionele samenwerking). Interprofessioneel (IP) onderwijs is een effectief gebleken benadering om de daarvoor noodzakelijke

samenwerkingscompetenties te verwerven. IP onderwijs is daarom een groeiend onderdeel in veel zorg- en welzijnsopleidingen. Begeleiders in IP onderwijs hebben een cruciale rol in het creëren van een leeromgeving die de doelen van IP onderwijs ondersteunt. Er kan namelijk een aantal unieke situaties voorkomen in IP onderwijs. Dit gaat bijvoorbeeld over het leren samenwerken op de instelling of over interprofessioneel onderwijs op de stageplek.

Verschillende unieke situaties in de begeleiding van IP groepen vragen om specifieke vaardigheden van IP begeleiders. In deze workshop zullen we, na een korte introductie, middels actieve werkvormen onderzoeken welke unieke situaties plaatsvinden in de begeleiding van IP onderwijs. Vervolgens gaan we in op de vraag hoe IP begeleiders gefaciliteerd kunnen worden in deze nieuwe vorm van onderwijs. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld werkvorm zoals ingezet wordt voor docentprofessionalisering van IP onderwijs op Zuyd Hogeschool. Tenslotte dagen we de deelnemers uit om hun persoonlijke inzichten en acties te formuleren en sluiten we af met een plenaire wrap-up.

Het doel van deze interactieve workshop is om zowel het gesprek aan te gaan over, als ook evidence-informed handvatten te bieden voor de begeleiding van IP onderwijs.

Ada ter MatenHogeschool Rotterdam, Opleiding Verpleegkunde

Inhoud workshop:

Doel van de workshop is om deelnemers te laten ervaren wat de reflectieve casestudie (RC) kan beteken voor de ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten en welke docentvaardigheden nodig zijn om studenten te coachen bij het kritisch reflecteren op het eigen handelen. Inzicht geven in de opgedane lessen bij de implementatie van RC in het onderwijs en inventariseren welke kansen en valkuilen er zijn bij verdere uitwisseling van onderwijsmateriaal en implementatie van RC.

Na een plenaire introductie gaan we in de vorm van tafelgesprekken o.l.v. een gespreksleider in dialoog. Aan de hand van een voorbeeld casestudie en prikkelende vragen genereren we met elkaar ideeën over verdere implementatie van RC in het verpleegkundig onderwijs.

Relevantie en de relatie met S.A.M.E.N

Bij de methode Reflectieve Casestudie wordt studenten gevraagd om een gebeurtenis te onderzoeken uit hun eigen praktijk waarover zij onzeker zijn of zij wel op de juiste manier hebben gehandeld. Er wordt hen gevraagd afstand te nemen van een ervaring en te omschrijven wat er gebeurd is en wat zij hebben gedaan. Vervolgens moeten studenten zichzelf hierover kritische vragen stellen. Studenten gaan als ‘critical friend’ met elkaar in gesprek, zij vragen om verduidelijking bij het narratief en denken mee over reflectieve vragen.

Het vraagt van docenten coachingsvaardigheden om dit proces te kunnen begeleiden. De persoonlijke betrokkenheid van studenten is een belangrijke factor voor een zinvolle reflectie. Reflecteren moet een proces zijn dat de persoon ervaart als iets van zichzelf, en dat er sprake is van feedback en waarachtige dialoog. De afgelopen twee jaren hebben onderzoekers en docenten van HR en Avans succesvol samengewerkt in het delen van onderwijsmateriaal zoals de reflectieve casestudy, en ervaringen gedeeld. Hierbij zijn kansen benut en valkuilen ontweken. Hoe kunnen we in de toekomst nog meer profijt hebben van elkaars expertise?

Fon Zeegers en Eelkje HuvenaarsHogeschool van Arnhem en NijmegenFaculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij

Inhoud workshop:

De veranderende zorgvraag vraagt om gezondheidsprofessionals die anders kijken, anders denken, anders doen. Daarom leiden wij onze studenten op om meer en beter interprofessioneel (samen) te werken. Dat doen we in en met de praktijk, bijvoorbeeld door studenten in samenwerking met professionals te laten samenwerken. In deze workshop nemen we je mee in onze aanpak van interprofessioneel opleiden in samenwerking met de beroepspraktijk

Tijdens deze workshop zullen we je informeren over hoe we dat onderwijs hebben vormgegeven en zullen we interprofessioneel onderwijs door middel van robotsimulatie inzichtelijk maken. De CRM principes worden hierin nadrukkelijk meegenomen met behulp van een inspirerende werkvorm.

Margriet van Iersel en Marjon van RijnHogeschool van Amsterdam, opleiding Verpleegkunde, Faculteit Gezondheid

Inhoud workshop:

Hbo-verpleegkundigen vervullen in toenemende mate een spilfunctie in de zorgverlening in de wijk aan patiënten met chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Er is echter een tekort op de arbeidsmarkt aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen. Een van de oplossingen hiervoor is het vergroten van de instroom van afgestudeerde studenten hbo-verpleegkunde, maar de nieuwe aanwas stagneert doordat veel studenten kiezen voor een loopbaan in het algemeen ziekenhuis, wat mede komt doordat zij de uitdagingen van het werkveld van de wijk onderschatten.

Het nieuwe opleidingsprofiel voor alle Nederlandse opleidingen hbo-verpleegkunde BN2020, met meer elementen van extramurale zorgverlening, beoogt hierin verandering te brengen. Aan de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam wordt onderzocht of curriculum-herontwerp de beeldvorming over de wijk bij studenten positiever maakt, waardoor meer studenten een positieve keuze maken voor de wijk. Het onderzoek brengt goed en slecht nieuws: we weten inmiddels wat studenten belangrijk vinden voor hun beroepskeuze, maar ook dat het niet eenvoudig is om invloed op hun voorkeuren uit te oefenen.

De deelnemers van de workshop worden over beide zaken bijgepraat en er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van het curriculum-herontwerp. Omdat positieve stage-ervaringen hierbij een belangrijke component vormen, wordt in werkgroepen doorgedacht op de vraag wat opleiders en instellingen gezamenlijk kunnen doen om de belangstelling van studenten voor extramuraal werken te vergroten. De aanbevelingen worden kort aan elkaar gepresenteerd. Hiermee wordt concreet wat opleiders in school en praktijk kunnen doen om ervoor te zorgen dat de beroepskeuzen van studenten meer aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Paul Verhees en Sandra VoetenFontys Hogeschool Mens en Gezondheid; Elisabeth Twee steden Ziekenhuis.

Inhoud workshop:

Het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) werken samen aan een verpleegkundige vervolg opleiding in de acute as. In september 2019 is een groep gestart die opgeleid wordt tot spoedeisende hulp verpleegkundige. In het ontwerp van de opleiding wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen vanuit het werkveld en vanuit het onderwijs. Flexibiliteit van onderwijs en persoonsgericht onderwijs krijgen ruimte doordat de professional in opleiding (pio) veel vrijheid krijgt in keuze van leermiddelen, inhouden en bewijsmateriaal door de uitwerking van leeruitkomsten en door portfolio-assessments (Fontys Hogescholen, 2019). De leeruitkomsten zijn in gezamenlijkheid met het werkveld opgesteld voor zowel theorie als praktijk en beschrijven welke activiteit de pio aan het eind van een leerproces in de praktijk kan worden toevertrouwd en wat hij/zij daarvoor wordt geacht te weten, te begrijpen en te handelen. De ontwikkeling vanuit het landelijke project CZO Flex Level worden hiermee nauwlettend gevolgd (College Zorg Opleidingen, 2019).

Tijdens de workshop geven we deze co-creatie vorm door met elkaar in groepen kernbegrippen vanuit flexibel opleiden uit te werken. De vragen die daaruit naar voren komen worden in een opzet zoals College Tour voorgelegd aan de professional in opleiding, de hogeschool en de werkveldpartner. Doel hierbij is om gezamenlijk inzicht te krijgen in de concrete uitwerking van de ambitie van flexibel opleiden: “Passende afstemming op de veranderende behoeften van het werkveld en de werkende professional”.

Henk PoppenHAN, Faculty Economy and Management, International Relations (IRFEM) / Faculty of Health and Social Studies (GGM)

Inhoud workshop:

SAME geeft toekomstige studenten van de FEM informatie over hun studie in het buitenland, de instelling, het curriculum en hun woonsituatie. Voorts geeft het terugkerende studenten de gelegenheid na te denken over hun ervaring en deze te relateren aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tenslotte helpt SAME de afdeling IRFEM bij de evaluatie van de kwaliteit van de aangeboden diensten en om de studieprogramma's aan de gastuniversiteiten te verbeteren.

Welke ideeën leven bij de deelnemers van de workshop als studenten naar het buitenland gaan voor cursussen of stages. Wat is het niveau van de gevolgde cursussen, gaan ze voor de fun, welke ervaringen zijn belangrijk, wat hebben ze geleerd als ze terugkomen? Met behulp van een te construeren woordwolk wordt aan het begin van de workshop geïnventariseerd welke ideeën bij de deelnemers leven over het monitoren vooraf en tijdens het verblijf van studenten in het buitenland. En kan een indruk worden gekregen hoe geëvalueerd kan worden. Het praktische beeld van de workshop deelnemers is in de discussie bepalend.

Voorts worden de resultaten van de eerste analyses (n=327) weergegeven in een PowerPointpresentatie. Aangezien de vragenlijst lang is zal aan een beperkt aantal uitkomsten aandacht worden gegeven. Het beeld van de evaluaties van de zelfrapportages door studenten is bepalend.

Op basis van prikkelende stellingen aan de hand van Socrative Teacher worden de deelnemers tijdens de workshop bevraagd over hun wensen ten aanzien van hun eigen SAME. Dit kan zowel inhoudelijk alsook technisch zijn. Deze quiz van max 10 stellingen wordt vooraf klaargezet (en getest). De deelnemers geven hun mening online via Socrative Student. De output hiervan vormt de input voor de workshop. Deze interactieve wijze van werken is door ons veelvuldig met studenten succesvol toegepast. Met een wat meer ideale beeld gaan workshop deelnemers weg: hoe zouden zij hun SAME willen inrichten?

Karen Kotten LipsHogeschool Arnhem en Nijmegen, Opleiding Voeding en Diëtetiek

Inhoud workshop:

Binnen de opleiding Voeding en Diëtetiek zijn we gestart met programmatisch toetsen. Deze vorm van toetsen is een hot item in onderwijsland. Er zijn vele publicaties maar velen van ons stoeien met de HOE vraag. De fase van ontwerp naar implementatie vergt veel betrokkenheid en samenwerken met studenten en docenten.

In de workshop gaan we aan de slag door middel van activerende didactiek. We starten met een oefening om de behoeftes van de deelnemers te peilen. Op basis daarvan diffentieren we naar kennis van/ervaring met programmatisch toetsen. Door middel van een leerwerkplein met diverse stations werken we met voorbeelden uit ons onderwijs en/of vraagstukken van de deelnemers. De opbrengst van de verschillende stations wordt daarna gedeeld, zodat leren van en met elkaar goed tot uiting komt.

Jojanneke Thiesen-van Staveren en Charlotte KrögerAmsterdam UMC, locatie VUmc, VUmc Academie

Inhoud workshop:

De confrontatie met morele dilemma’s in de zorg heeft op veel studenten en jong-gediplomeerden grote emotionele impact. Dit leidt tot het ervaren van gevoelens van ‘morele stress’ en burn-outklachten. Aandacht voor een goede omgang met moreel lastige situaties is daarom van groot belang. CURA is een laagdrempelig instrument om gestructureerd stil te staan bij je twijfels rondom ‘goede zorg’. 'CURA' staat voor Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie. Het helpt je o.a. in de omgang met wat een 'lastige situatie' of 'moreel dilemma' met je doet, met je te verplaatsen in andere betrokkenen en zo je blik op de situatie te verbreden, en met hoe je met de situatie kunt omgaan. Het kost ongeveer 20 tot 25 minuten om een casus met CURA te doorlopen.

CURA is samen met stakeholders uit de praktijk en het onderwijs ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de (palliatieve) zorg. CURA is in te bedden op alle onderwijsniveaus (mbo, hbo, wo).

Tijdens deze workshop geven we een korte introductie in CURA en tonen we hoe CURA kan bijdragen aan de ontwikkeling van morele competenties van studenten. We delen inzichten in de succesfactoren van CURA in onderwijs en bieden handvatten hoe je de les met CURA kan vormgeven en hoe CURA ingebed kan worden in het reeds bestaande curriculum van jouw onderwijsorganisatie. Daarnaast kan je zelf ervaren hoe CURA  werkt door te oefenen  met een (bij voorkeur eigen) casus.

John van RouwendaalAmsterdam UMC locatie VUmc Academie, Projectmanagement

Inhoud workshop:

Steeds meer onderwijs gaat er vanuit dat studenten kunnen samenwerken in en aan projecten. De ‘harde’ en ‘zachte’ vaardigheden, die daarvoor essentieel zijn, krijgen in het kader van steeds meer opleidingen gelukkig ondertussen enige aandacht. Heel veel studenten worden echter nog steeds op pad gestuurd met de opdracht om samen iets projectmatig aan te pakken zonder dat ze daartoe voldoende en/of de juiste handvatten krijgen. In deze workshop wordt deelnemers eerst gevraagd zelf en gezamenlijk te reflecteren op de vraag in hoeverre studenten tegenwoordig voldoende toegerust zijn om hun projecten degelijk te uit te kunnen voeren. Vervolgens gaan we dieper in op de vraag hoe we studenten nog beter hun eigen projecten kunnen leren managen. Daarbij zoomen we in op een set van vragen, die studenten zichzelf vooraf, tijdens & na afloop van hun project zouden moeten stellen, om bewuster te leren van hun ervaringen met projectmatig werken, in het bijzonder op gebied van de samenwerking in hun projecten. Praktisch doen we dit door in de workshop aan te slag te gaan met een mini-project (een brug ontwerpen), zodat de deelnemers aan de workshop een en ander zelf kunnen ervaren als waren ze studenten.

Nicolien van Halem en Elly van HaarenZorgpad Bachelor Nursing/Noordhoff

Inhoud workshop:

Epidemiologische gegevens, risicofactoren, weerstand, gezonde leefstijl, vaccineren, actueel politiek beleid; zomaar wat thema’s rondom gezondheidsbevordering die door de huidige coronacrisis voor iedere zorgprofessional, en zelfs voor iedere burger, zichtbaarder zijn geworden. Elke zorgprofessional vervult de CanMEDS-rol van gezondheidsbevorderaar: hoe help je mensen gezond te blijven en ziekten te voorkomen? In deze interactieve workshop maak je kennis met een aantal modellen en begrippen uit het vakgebied van de gezondheidsbevordering, als startpunt voor de toepassing in je eigen onderwijspraktijk. Dus een mix van theorie en praktijk. Zo wordt de rol van gezondheidsbevorderaar geen ver-van-je-bed-show voor anderen, maar een rol, die je vlakbij, in het hier en nu kunt oefenen, samen met je studenten.

Geert BuijtenwegLearn!Academy & Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit

Inhoud workshop:

In deze workshop laat Geert Buijtenweg zien op welke wijze er in Canvas een leerprogramma is opgezet, wat zelfstandig doorlopen kan worden. Om studenten zo goed mogelijk te motiveren voor zelfstudie is er in het anatomie-onderwijs bij neurowetenschappen een tutorial ontwikkeld. In dit bachelorvak is er in plaats van snijzaalonderwijs een digitale module aangeboden om de neuro-anatomie tijd- en plaatsonafhankelijk eigen te kunnen maken.

Met korte instructieteksten, kennisclips, studietips, canvasquizzen en edubadges is er geprobeerd om de studenten volgens een aantal didactische principes nog meer te motiveren voor dit mooie vak. Dit is onder andere geïnspireerd op de twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek van Tim Sumra uit het boekje / website van Wijze Lessen. Tijdens deze workshop gaan we kijken welke tools de zelfstudie en betrokkenheid kunnen vergroten om vervolgens te bepalen op welke manier je dit in je eigen onderwijs kunt toepassen.

Sprekers

Duco Bannink

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Duco Bannink de hoofdspreker zal zijn van de jubileum-editie van HGZO! Duco Bannink is universitair hoofddocent bestuurskunde en themaleider Integrale Zorg bij het Talma Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar en onderwijs over samenwerking. Samenwerking is het op elkaar passen van inbreng door verschillende organisaties of personen. Het gaat dus om het op elkaar passen van verschillen. Dat is nodig, want problemen zijn vaak multi-problemen: om die aan te pakken moet je er vanuit meerdere hoeken naar kunnen kijken. Maar precies om dezelfde reden, is het moeilijk: het gaat hier om het op elkaar passen van verschillende ideeën over een probleem, de te volgen aanpak en, niet onbelangrijk. de daarbij behorende verdeling van middelen. In zijn recent verschenen boek Het Probleem Samenwerken (2018, met Hans Bosselaar) betoogt hij dat samenwerking niet zou moeten starten bij een analyse van het gezamenlijke probleem, maar juist bij een analyse van de inbreng van de verschillende actoren. In zijn recent verschenen Besturen Zonder Wij (2019) betoogt hij dat bestuurders (en bestuurskundigen) vaak onterecht vooronderstellen dat de overeenstemming over het einddoel ("we willen toch allemaal integraal zorg?") zich uitstrekt tot de aanpak ("maar hoe moet dat dan?")

Anita Stevens

Anita Stevens is onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie en seniordocent op de Academie Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool. Zij is coördinator van Interprofessioneel onderwijs van de Academies van Zorg en Welzijn en  postdoc onderzoeker op het gebied van co-creatie, doelgericht meten en goal setting.

Anita is 25 jaar werkzaam geweest als (kinder)fysiotherapeut in het Academische Ziekenhuis Maastricht (MUMC). Na haar studie Gezondheidswetenschappen (Geestelijke Gezondheidskunde) is ze als docent fysiotherapie en onderzoeker gaan werken op Zuyd Hogeschool. Hier heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van interprofessioneel samenwerken, meten in de zorg, evidence based practice en communicatie. In 2017 is zij gepromoveerd op het thema ‘Goal setting’  aan de universiteit Maastricht.

Hester Smeets

Hester Smeets is docente en module-coördinator interprofessioneel onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. In dit interprofessioneel onderwijs leren studenten om samen te werken met studenten / professionals van andere disciplines om te komen tot optimale zorg voor de cliënt. Het promotieonderzoek waar Hester mee bezig is (gestart in 2017) sluit naadloos bij dit thema aan. Het doel van haar onderzoek is namelijk om middels design-based research een toetsprogramma te ontwikkelen voor de beoordeling van interprofessionele competenties. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de Universiteit van Maastricht.

 

Inschrijven

Klik hier om te registreren.Vroegboekkorting loopt t/m 18 februari 2021 (1 maand voor aanvang = 50 euro korting):

200 euro voor 1 dag: óf alleen donderdag 18 maart óf alleen vrijdag 19 maart 2021
345 euro voor 2 dagen: 18 en 19 maart 2021

Regulier tarief vanaf 19 februari 2021

250 euro voor 1 dag: óf alleen donderdag 18 maart óf alleen vrijdag 19 maart 2021
395 euro voor 2 dagen: 18 en 19 maart 2021

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden via events@vumc.nl. Bij annulering van uw registratie voor 18 februari 2021 wordt €35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum, bent u het volledige bedrag verschuldigd.