Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek van het Diabetescentrum

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek van het Diabetescentrum?

Veel wetenschappelijk onderzoek van het Diabetescentrum kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van deelname. Bovendien wrdt tijdens het onderzoek scherp in de gaten gehouden of de behandeling aan de verwachtingen voldoet en of deze bijwerkingen heeft. Soms hebben patiënten zelf geen baat bij het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om toekomstige patiënten te helpen. Dit kan voor u ook een reden zijn om deel te nemen.

Lopende wetenschappelijke onderzoeken bij het Diabetescentrum

Merits- studie
Onderzoek waarin de relatie van bloedsuikerschommelingen en stemming wordt onderzocht bij mensen met diabetes type 1 die overstappen naar Gla-300 (Toujeo). Lees meer

MyDiaMate
Heb je diabetes type 1 en wil je je mentale fitheid verbeteren? Dat kan met hulp van de zelfhulp app MyDiaMate die is ontwikkeld door het team van Diabetes Mentaal Amsterdam UMC. Eerder werd de app  door het DiabetesFonds verkozen tot ‘Het Beste Diabetesidee’ en gaat nu geïmplementeerd  worden. MyDiaMate is een web-based zelfhulp applicatie voor mensen met diabetes type 1 en richt zich op de ‘mentale’ kant van diabetes. Het biedt tips, informatie en oefeningen op het gebied van ontspanning, stemming en energie.  Vanaf 1 maart 2021 kan MyDiaMate gratis worden gebruikt. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers van de app.

Interesse? kijk op www.mydiamate.nl

ROCKIES studie
De ROCKIES studie onderzoekt het effect van één van de nieuwste diabetesmedicijnen: de SGLT-2 remmer (Ertugliflozine). Uit grootschalige onderzoeken is gebleken dat het gebruik van dit medicijn gunstig is voor de nieren. Hoe dat precies komt? Dat onderzoeken wij.

Lees meer