Het epilepsiechirurgietraject

Om te bepalen of u als epilepsiepatiënt in aanmerking komt voor een operatie volgt u een epilepsiechirurgietraject van maximaal 4 fasen. Het hele traject duurt tussen de 6 en 12 maanden.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Vimeo.

Fase 1: onderzoek

Als u in aanmerking wilt komen voor een operatie verrichten we eerst een aantal onderzoeken om uw epilepsie in kaart te brengen. 

We maken, als dat nog niet gebeurd is, een MRI-scan van de hersenen en een Video EEG. Voor het EEG wordt u maximaal 5 dagen opgenomen zodat we voor een langere periode de elektrische activiteit van de hersenen kunnen bekijken. Hierbij kunnen we ook epileptische aanvallen uitlokken om die te meten.. 

Fase 2: vervolgonderzoeken

In de tweede fase van het traject doen we zo nodig enkele vervolgonderzoeken om te bepalen op welke plaats de aanvallen precies beginnen. 

U krijgt een MEG, een soort EEG waarbij niet de elektrische velden maar de magnetische velden worden gemeten. 

Mogelijk maken we een PET-scan van u. Dit is een scan waarbij u via een infuus een radioactieve stof krijgt toegediend. 

Daarnaast doen we een neuropsychologisch onderzoek en eventueel een ictale SPECT-scan. Bij deze scan wordt u maximaal 5 dagen opgenomen en krijgt u een radioactieve stof toegediend vlak na het begin van een aanval. 

Fase 3: aanvullend diepteonderzoek

Een aantal patiënten doorloopt fase 3. Eventueel worden de onderzoeken nog aangevuld met een diepte elektrode onderzoek (diepte-EEG). Hierbij plaatsen we operatief - onder algehele narcose - verschillende elektroden in de hersenen, soms in combinatie met een elektrodenmatje (subdurale grid) op de hersenen. Omdat we de elektroden dicht bij de plek van het vermoedelijke aanvalsbegin plaatsen is het aanvalsverloop veel nauwkeuriger te zien. 

Fase 4: de operatie 

Als na bestudering van de bij u uitgevoerde onderzoeken blijkt dat u een geschikte kandidaat bent plannen we uw operatie in. Mogelijk doen we voorafgaand aan de operatie nog enkele onderzoeken, zoals een gezichtsveldonderzoek en nog een MRI-scan. Tijdens de preoperatieve screening (POS) onderzoeken we of u veilig een narcose kunt ondergaan. Over het algemeen duurt de operatie 6 tot 8 uur. 

Na de operatie brengen we u naar de PACU (Post Anesthesiology Care Unit) om bij te komen. Na een nacht observatie mag u, als er geen bijzonderheden zijn, terug naar de verpleegafdeling. 

De meeste patiënten mogen 5 tot 7 dagen na de operatie weer naar huis. 

Schema van de 4 fasen van het epilepsiechirurgietraject Schema van de 4 fasen van het epilepsiechirurgietraject