Onderzoek en diagnose bij maagkanker

Om de diagnose maagkanker te stellen, worden er dan een aantal onderzoeken uitgevoerd.

Lees ook:

Onderzoek en diagnose voor maagkanker

Bij een vermoeden van maagkanker, verwijst uw specialist of huisarts u door naar een specialist van het GIOCA. Dit kan een chirurg, een internist of een MDL-arts (Maag-Darm-Leverarts) zijn. Om de diagnose maagkanker te stellen, worden er dan een aantal onderzoeken uitgevoerd. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Endoscopie (gastroscopie en/of EUS)
 • CT-scan
 • PET-scan
 • Echo
 • Diagnostische laparoscopie

  Niet elk onderzoek hoeft van toepassing te zijn voor u. Uw arts bepaalt welke onderzoeken nodig zijn om de diagnose te kunnen stellen.

  Lichamelijk onderzoek

  Om een algemene indruk te krijgen van uw lichamelijke conditie, verricht de arts een lichamelijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek bekijkt, bevoelt en beluistert de arts uw lichaam. Op deze manier kunnen afwijkingen in het lichaam worden vastgesteld.

  Bloedonderzoek

  Een onderzoek dat vaak wordt uitgevoerd bij een vermoeden van maagkanker is het bloedonderzoek. Hierbij kan bloedarmoede worden aangetoond.

  Endoscopie (gastroscopie en/of EUS)

  Bij een vermoeden van maagkanker wordt vaak een gastroscopie gemaakt. Tijdens een gastroscopie wordt met een dunne buis of slang in het lichaam gekeken. De slang wordt via de mond in de slokdarm en in de maag gebracht. Via de slang kunnen verschillende handelingen worden uitgevoerd. Aan het uiteinde van de slang zitten een camera en een lampje waarmee bepaalde organen van binnen bekeken kunnen worden. De arts onderzoekt de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm op afwijkingen. Afwijkingen kunnen een aanwijzing zijn voor maagkanker. Het is ook mogelijk om instrumenten in de endoscoop te schuiven. Zo kunnen bijvoorbeeld door de endoscoop stukjes weefsel worden weggehaald. Dit weefsel kan vervolgens worden onderzocht onder de microscoop.

  Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U hoeft meestal niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. De gastroscopie kan onder en roesje worden uitgevoerd. Hierdoor wordt uw bewustzijn verminderd. Dit roesje kunt u na de verrichting rustig uitslapen. Hierna mag u weer naar huis. Als u een roesje heeft gehad, mag u 24 uur erna niet autorijden of grote machines bedienen. U mag daarom niet alleen naar het onderzoek komen.

  Een endo-echo is een inwendige echo, ook wel een endoscopische ultrasonografie (EUS) genoemd. Het apparaat wordt in de maag geplaatst en vervolgens wordt de echo gemaakt. Hiermee kunne de tumoren lymfeklieren rondom de tumor beter zichtbaar worde gemaakt.

  CT-scan

  CT staat voor computertomograaf. Om de diagnose maagkanker te stellen, kan een CT-scan als onderzoek worden verricht. Door middel van röntgenstraling worden met dit apparaat organen en weefsels gedetailleerd in beeld gebracht. Tijdens het onderzoek ligt u op een beweegbare tafel, die langzaam door het apparaat (in de vorm van een ring) heen wordt geschoven. Vanuit een groot aantal hoeken rondom uw lichaam wordt röntgenstraling uitgezonden en vervolgens wordt in kleine stappen gemeten hoeveel straling is doorgelaten. De CT–scanner maakt een groot aantal foto’s. Hierop kunnen organen, bloedvaten, tumoren en eventuele uitzaaiingen bekeken worden.

  Om bloedvaten duidelijk zichtbaar te maken is het nodig om een contrastvloeistof te gebruiken. Hierdoor is te zien of de tumor is doorgegroeid in omliggende organen, wat de relatie is met omliggende bloedvaten en of er uitzaaiingen zijn naar andere delen van het lichaam. De contrastvloeistof krijgt u via een infuus en meestal ook in drinkbare vorm aangeboden. De contrastvloeistof wordt soms ervaren als een warm en weeïg gevoel. Om misselijkheid te voorkomen, wordt geadviseerd om enkele uren voor het onderzoek niet meer te eten of drinken.

  PET-scan

  Kankercellen hebben vaak een verhoogde stofwisseling vergeleken met normale cellen. Dit betekent dat kankercellen bijvoorbeeld meer suiker gebruiken. Een PET-scan maakt gebruik van dit principe. PET staat voor positron emissie tomografie. Voor een PET-scan wordt radioactief suiker aan het bloed toegevoegd via een infuus. Deze radioactieve stof zendt straling uit, welke te meten is. Hoe meer suiker wordt verbruikt op een bepaalde plek, hoe meer straling er wordt uitgezonden. Een PET-CT scan is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan. Door deze combinatie kunnen zowel de aard als de plaats van de kankercellen worden bepaald.

  De PET-CT scan verloopt min of meer hetzelfde als de CT scan. Terwijl u ligt op een verschuifbare tafel, wordt uw lichaam onderzocht in de scanner. Bij de PET-CT scan moet u eerder aanwezig zijn, omdat u eerst de radioactieve suiker via het infuus binnen krijgt. Deze moet ongeveer 45 minuten inwerken voordat de scan gemaakt kan worden.

  De radioactieve suiker die wordt gebruikt is niet schadelijk. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met die van een röntgenfoto. De stof heeft geen bijwerkingen en is binnen korte tijd weer uit het lichaam verdwenen.

  Echografie

  Een echografie is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven organen en weefsel zichtbaar kunnen worden gemaakt. De golven zijn niet hoorbaar, maar door de weerkaatsing (echo) ervan kan worden bepaald waar organen en weefsel zich bevinden. Een echografie is niet belastend. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Op uw huid wordt een gel aangebracht. Daarna wordt een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt, over uw lichaam bewogen. Dit apparaatje meet ook de echo van deze geluidsgolven. Eventuele uitzaaiingen kunnen zo in kaart worden gebracht.

  Diagnostische laparoscopie

  Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie via drie sneetjes in de buik. De laparoscopie wordt uitgevoerd om uitzaaiingen in het buikvlies en/of de lever uit te sluiten. Dit gebeurt onder algehele narcose op de operatiekamer. Wanneer er eventuele afwijkingen gezien worden, neemt de arts een biopt. Er zal ook een spoeling plaatsvinden over de tumor van de maag. Dit wordt opgestuurd naar de patholoog ter beoordeling. Risico’s van de laparoscopie zijn onder andere bloeding, infectie, beschadiging van een ander orgaan, trombose en littekenbreuk. Hiervoor wordt u een dag en eventueel een nacht opgenomen in de kliniek. Een kleine week daarna volgt de afspraak bij uw behandelend arts voor de uitslag.

  Stadiering

  Om vervolgens een behandelplan op te stellen voor maagkanker, moet uw specialist eerst het stadium van de tumor bepalen. Dit wordt gedaan aan de hand van de plaats en grootte van de tumor, de mate van doorgroei in het omringende weefsel en de aanwezigheid van uitzaaiingen in lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam. Deze factoren zijn belangrijk voor het opstellen van een behandelplan.

  Heeft u nog vragen?

  Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen. U kunt contact met ons opnemen: