OPAT-team: antibiotica thuis via het infuus

Mocht u intraveneuze antibiotica nodig hebben, dan worden deze middelen meestal in het ziekenhuis gegeven, maar dit kan in bepaalde gevallen ook veilig thuis. Hiervoor is het OPAT-team opgericht.

Antibiotica zijn onmisbaar voor het behandelen van infecties veroorzaakt door bacteriën. Het is wel van belang om antibioticagebruik te beperken en daarmee het ontstaan van antibioticaresistentie in Nederland te voorkomen. Dit is een taak van het antibiotica-team (A-team).

Soms is het nodig om met zogenaamde ‘intraveneuze’ antibiotica te behandelen. Intraveneus betekent: in de aderen. Deze middelen worden meestal in het ziekenhuis gegeven, maar dit kan in bepaalde gevallen ook veilig thuis. Met name bij langdurige behandeling, wanneer opname in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. 

Om dit te organiseren is er binnen het A-team een OPAT-team opgericht. OPAT is eigenlijk een Engelse afkorting voor Outpatient Parenteral Antibiotic Treatment. Dit betekent poliklinische behandeling met intraveneuze antibiotica, maar in het Nederlands vertalen wij het als: ‘Ontslagen Patiënten met Antibiotica Thuis’.

Wordt u of een familielied thuis behandeld met intraveneuze antibiotica of is aangegeven dat dit gaat gebeuren? Dan kunt u deze folder lezen voor meer informatie over het OPAT-team. Hieronder staat een samenvatting van de informatie in de folder.

Voordelen

De antibiotica wordt toegediend in uw vertrouwde omgeving. U heeft meer vrijheid dan wanneer u verblijft in het ziekenhuis. U kan vrijwel alle dagelijkse activiteiten hervatten. 

Nadelen

Er kunnen complicaties optreden als u thuis bent. Mogelijke complicaties zijn problemen van de PICC-lijn. Bijvoorbeeld een infectie of bloedstolsel bij de lijn. Andere problemen zijn bijwerkingen of een allergische reactie op de antibiotica. Ook kan de infectie in zeldzame gevallen toch weer erger worden thuis.

Wanneer moet u contact opnemen

Complicaties zijn zeldzaam. Aarzel niet om contact op te nemen indien u zich zorgen maakt. Alle telefoonnummers staan onderaan de pagina.

Neem direct contact op met het OPAT-team of het ziekenhuis in de volgende gevallen :

  • Koorts (temperatuur van 38.5 graden of hoger, als u prednison gebruikt boven de 37,5 graden) en/of koude rillingen;
  • tekenen van trombose (bloedstolsel): pijn aan de arm of schouder, zwelling en/of roodheid;
  • tekenen van ontsteking bij de insteekopening van de PICC-lijn, zoals vocht en/of pus, roodheid, zwelling of pijn;
  • complicaties zoals huiduitslag, ernstige diarree, zwelling van het gezicht, tekenen van kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of bewustzijnsverlies;
  • bij problemen met de PICC lijn. bijvoorbeeld bij beschadiging van de infuuslijn (barst in de lijn), geblokkeerde infuuslijn, loslaten van het afsluitdopje en als de katheter naar buiten lijkt te schuiven. Probeer in geen geval de katheter terug te schuiven. Fixeer de katheter met een extra stuk pleister op uw arm;
  • bij problemen met de infuuspomp kunt u bellen met Mediq Tefa.

Bij overige vragen kunt u mailen naar ateam-vumc@amsterdamumc.nl of overdag laagdrempelig het OPAT-team bellen.

Telefoonnummers
OPAT-team locatie VUMC 06 25 71 64 83 maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00
Spoedlijn Amsterdam UMC 020 566 22 22 24 uur per dag bereikbaar
Algemeen telefoonnummer 020 444 44 44
Mediq Tefa 030 282 12 04 24 uur per dag bereikbaar
Amstelland apotheek 020 - 755 7268 maandag t/m vrijdag van 08.00-16.30

Folder

In de OPAT-folder staat nog meer informatie.