Antibiotica(A)-team

Antibiotica zijn essentieel voor het behandelen van bacteriële infecties. Het is echter van belang om antibioticagebruik en daarmee resistentie te beperken. Dit noemen we ook wel ‘antimicrobial stewardship’. Antimicrobial stewardship is het hoofddoel van het A-team. Het A-team stimuleert het goed gebruik van antimicrobiële middelen.

OPAT-team


Het OPAT-team maakt deel uit van het A-team. OPAT staat voor ‘Outpatient Parenteral Antimicrobial Treatment’ ofwel het intraveneus toedienen van antibiotica in de thuissituatie. Intraveneuze antibiotica wordt vaak in het ziekenhuis gegeven, echter kan dit ook veilig in de thuissituatie. Om dit te organiseren is het OPAT-team opgericht. Patiënten komen in aanmerking voor OPAT als hun klinische situatie stabiel is en er een indicatie is voor langdurige intraveneuze antibioticatoediening.

OPAT heeft als voordeel dat patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving verblijven, wat hun kwaliteit van leven ten goede komt. Daarnaast worden potentieel resistente bacteriën op deze manier buiten het ziekenhuis gehouden waardoor de veiligheid van de kwetsbare opgenomen patiënten vergroot wordt.

Contactgegevens: Ateam-vumc@amsterdamumc.nl

Het OPAT-team is te bereiken op sein 35532 (intern, VUmc) of 0625716483 (extern).