Hoogtechnologisch draagmoederschap

Voor vrouwen die zelf niet in staat zijn een zwangerschap uit te dragen, kan draagmoederschap een oplossing zijn.
Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt een IVF-behandeling uitgevoerd, waarbij de eicellen van de wensmoeder in het laboratorium worden bevrucht met het zaad van de wensvader. Eén embryo wordt vervolgens in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. Na de geboorte wordt een 100% genetisch eigen kind overgedragen aan de wensouders.

In Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt alleen mee gewerkt aan hoogtechnologisch draagmoederschap als er bij de wensmoeder een medische reden is waardoor zij niet zwanger mag worden.
VUmc kan niet helpen bij het zoeken naar een draagmoeder.

Meer informatie over de behandeling en de criteria waaraan wensouders en draagouders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze behandeling kunt u vinden in de patiëntenfolder

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen en denkt u in aanmerking te komen voor hoogtechnologisch draagmoederschap, dan kunt u uw vragen mailen naar draagmoeder.ivf@amsterdamumc.nl
Alle vragen en verwijzingen worden één keer per week besproken. Het kan dus zijn dat u niet direct antwoord van ons ontvangt.

Als u in aanmerking komt voor deze behandeling, kunt u uw gynaecoloog vragen een verwijzing voor u en uw partner te sturen naar:
Amsterdam UMC, locatie VUmc
IVF-centrum, gebouw Zuid
Postbus  7057
1007 MB Amsterdam