Endocrinologen - De beste zorg door veel deskundigen

De volgende endocrinologen kunnen patiënten zien voor de 2-jaarlijkse controle na de transitiefase:

  • Dr. A.C. van Bon, Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, 088-0058888
  • Dr S.A.N.T. Landewé-Cleuren en prof.dr. N. Schapers , MUMC Maastricht, 043-3876543
  • Dr. M.J.M. Pouwels, Medisch Spectrum Twente, Enschede, 053-4872430
  • Dr A.W.F.T. Toorians, St Anna Ziekenhuis, Geldrop, 040-2864040
  • Dr. M.O. van Aken en dr H. van Houten, HagaZiekenhuis, Den Haag, 070-2102605

Stepwork en psychologenpraktijk de Vaart

Tussen het kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie, Stepwork en de Vaart zijn er instroomafspraken gemaakt voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen.

  1. Amsterdam UMC neemt in principe de diagnostiek van deze instellingen over. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
  2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit deze instellingen elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
  3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door bovengenoemde instellingen worden verwezen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling

Academische genderteams

  • Genderteam UMC Groningen
  • Genderteam Leiden UMC (alleen kinderen en jongeren)