Informatie voor (jong) volwassenen over het transitietraject

U identificeert zich niet met uw geboortegeslacht (of heeft daarover sterke twijfels) en u wilt zich verdiepen in de mogelijkheden van een transitieproces. Hier leest u waarmee u te maken krijgt, hoe de zorg rond het transitieproces is ingericht en welke keuzes u kunt maken.

Over genderincongruentie

Genderincongruentie is een term die staat voor het diepgevoelde ‘weten’ dat je geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. U bent geboren als man of vrouw, maar ervaart dat anders.

Genderincongruentie gaat vaak samen met de wens om van een ander geslacht te willen zijn. Maar soms ook met de wens om mens te zijn zónder ingedeeld te worden als man of vrouw. Het kan ook dat u zich de ene dag mannelijk voelt en de andere dag vrouwelijk.

Genderincongruentie is geen ziekte of stoornis. Toch hebben we soms ‘ziekenhuistermen’ nodig om het zorgtraject te beschrijven. Dus ook al bent u kerngezond, toch spreken we bijvoorbeeld van ‘patiënt’ en ‘diagnose’.

Het transitieproces

Het proces dat u doormaakt om straks te leven in het geslacht dat overeenkomt met uw identiteit, noemen we transitie. De transitie verloopt stap voor stap: zorgvuldig en weloverwogen. We nemen er de tijd voor.

Per stap bekijken we samen wat u nodig heeft, gaan we na of het op dat moment de juiste stap is en of de behandeling het gewenste effect heeft. Dat geeft u de meeste zekerheid over uw keuzes.

Uw behandelwensen

U doorloopt het traject op uw eigen manier, afhankelijk van uw wensen en de tijd die u nodig heeft om tot de juiste beslissingen te komen. Geen mens is gelijk. De één wil bijvoorbeeld alleen hormonen, de ander wil ook operaties. Samen met uw behandelaars onderzoekt u gedurende het traject wat u nodig heeft om uzelf te kunnen zijn.

Uw wensen staan centraal, maar toch is niet altijd alles mogelijk. Het kan voorkomen dat we in een bepaalde situatie een behandeling niet verantwoord vinden. Zo kan een bepaalde operatie te risicovol zijn voor iemand, vanwege de kans op complicaties. Soms adviseren we iemand om nog even te wachten met de medische transitie en eerst psychologische hulp te zoeken. Soms wordt duidelijk dat er andere problematiek schuilgaat achter het gendervraagstuk.

De 3 fases van het transitieproces

Doorgaans omvat de zorgverlening in het transitieproces drie fasen:

1.     Verkenning- en diagnosefase

In de eerste fase kijken we samen naar uw wensen en verkennen we de mogelijkheden. Daarbij houden we rekening met uw situatie, uw draagkracht of eventuele problemen die u heeft.

Lees verder over de verkenning- en diagnosefase

2.     Hormonale en sociale transitie fase

Na de verkennende fase volgt meestal, indien gewenst, de periode van hormoonbehandeling en sociale transitie. U gaat leven naar uw genderidentiteit. In deze fase wordt duidelijk in hoeverre uw keuzes passend zijn.

Lees verder over hormonale en sociale transitie fase

3.     Operatiefase

In deze fase volgen eventuele chirurgische aanpassingen. Die zijn onomkeerbaar.

Lees verder over de operatiefase

Al elders gestart? Laat het ons weten

Bent u via andere centra of zelf al begonnen met een hormoonbehandeling, of heeft u elders al

bepaalde chirurgische ingrepen laten uitvoeren? Laat het ons weten en neem zo mogelijk de documentatie over uw behandeling/diagnostiek elders mee. Als we weten wat er al gedaan is aan diagnostiek/behandeling, dan kunnen we daarop voortgaan. Overigens neemt het Genderteam van Amsterdam de diagnose en behandeling van andere centra niet automatisch over; we vormen ons zelf een beeld van uw situatie.

Wilt u zich alleen aanmelden voor een bepaald onderdeel van het transitietraject (bijvoorbeeld

alleen bepaalde chirurgische ingrepen)? Ook dan vormt het Genderteam zich eerst een beeld van uw situatie voordat we een besluit nemen.

Het Genderteam

In het Genderteam zijn diverse afdelingen en medische beroepen vertegenwoordigd. Ze werken samen om zorg te leveren die aansluit bij uw wensen en behoeften. Het Genderteam bestaat o.a. uit zorgverleners vanuit de psychologie, psychiatrie, endocrinologie (hormoonartsen), gynaecologie, en plastische chirurgie. Daarnaast zijn ook de urologie, dermatologie, KNO, foniatrie, heelkunde en de aangezichtschirurgie betrokken.

Uw eerste contact met het Genderteam

Waarschijnlijk is de medewerker medische administratie (MMA) de eerste medewerker van het Genderteam met wie u contact heeft. Deze medewerker plant de afspraken in en doet de administratie, maar kan geen vragen over uw behandeling beantwoorden. Daarvoor kunt u terecht bij uw hoofdbehandelaar of uw psycholoog.

Uw hoofdbehandelaar en uw psycholoog

In uw behandelteam zijn diverse medische beroepen vertegenwoordigd. Gedurende uw transitietraject overlegt het team regelmatig met elkaar over uw behandeling. Beslissingen nemen ze gezamenlijk in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Uw endocrinoloog is daarin als medisch specialist wettelijk de hoofdbehandelaar; zelf zult u echter het meest contact hebben met uw psycholoog.

Gedurende uw transitietraject blijft uw psycholoog uw vaste aanspreekpunt in het behandelteam. Daar kunt u terecht met uw vragen over het traject. Heeft u een verwijzing nodig (bijvoorbeeld naar KNO-arts, gynaecoloog of chirurg), dan loopt dat via uw hoofdbehandelaar.