Gendertransitie eerste fase: verkenning- en diagnostiek

Voor de verkenning- en diagnosefase is een wachttijd. De wachttijdindicaties kunt u bekijken in de PDF wachttijdindicaties . Bekijk ook de uitleg over de wachttijden.

Uw traject start met een reeks gesprekken met een psycholoog of psychiater en vragenlijsten die u doorneemt met een psychologisch medewerker van ons team. Deze verkennende fase is bedoeld om een goed beeld te krijgen van u, uw situatie, uw vragen, uw wensen en uw verwachtingen.

In deze verkennende fase willen we:

 • samen met u vaststellen of er sprake is van genderincongruentie en hoe dit eventueel met andere kwesties samenhangt;
 • samen met u nagaan hoe u ermee om kunt gaan;
 • u eventueel te verwijzen naar andere behandelaars;
 • vaststellen of u in aanmerking komt voor een behandeling door het Genderteam.

Het eerste gesprek (de intake)

Zodra u aan de beurt bent, ontvangt u een oproep voor een eerste gesprek bij de endocrinoloog. Deze gaat met u in gesprek over:

 • uw gevoel van man- en/of vrouw-zijn en wat dit in uw leven betekent en heeft betekend;
 • uw wensen/verwachtingen van een behandeling door het Genderteam;
 • uw medische gezondheid: welke ziektes of operaties u heeft gehad, uw medicijngebruik e.a.

In principe vindt er geen lichamelijk onderzoek plaats, behalve als er sprake is van specifieke klachten. Na het gesprek wordt er bloed geprikt bij het Priklab.

In het gesprek heeft ook u alle gelegenheid om vragen te stellen over het transitietraject en het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie.

De endocrinoloog verwijst u door naar een psycholoog of psychiater van het Genderteam voor een aantal vervolggesprekken. Die worden later ingepland. U krijgt daarover bericht.

U mag iemand meenemen naar de intake.

Vervolggesprekken verkenning- en diagnosefase

In vervolggesprekken met de psycholoog gaat u dieper in op uw genderbeleving, wat dit in uw leven betekent en wat u hoopt dat de behandeling u kan brengen. Ook komt u meer te weten over het transitieproces, de mogelijkheden en beperkingen van de medische behandeling en over de sociale gevolgen die uw transitie met zich mee kan brengen. Misschien vraagt de psycholoog u om uw levensverhaal op te schrijven, om er in latere gesprekken over door te kunnen praten.

U mag iemand meenemen naar de eerste afspraak met uw psycholoog. De vervolggesprekken zijn veelal één op één, eens in de maand. Om een completer beeld van u en uw situatie te krijgen, kan het goed zijn als de psycholoog ook anderen uit uw omgeving spreekt. Familieleden of vrienden die belangrijk voor u zijn. U geeft zelf aan of u dat goed vindt; het gebeurt alleen met uw toestemming. U bent zelf bij deze gesprekken aanwezig.

Psychologisch onderzoek met vragenlijsten

Naast de gesprekken met de psycholoog neemt een psychologisch medewerker van het Genderteam ook nog enkele vragenlijsten met u door. Doel van dit onderzoek is om een indruk te krijgen van uw sterke en zwakke kanten, zodat we de begeleiding/behandeling erop kunnen afstemmen. U ontvangt automatisch een oproep voor dit onderzoek.

Vruchtbaarheid en kinderwens

Heeft u als (jong)volwassene een kinderwens? Of ben je jonger dan 18 en wil je de mogelijkheid open houden om later kinderen te kunnen krijgen?

Dat willen we het liefst weten vóórdat u/je begint met hormonen; we bespreken het daarom al met u/je in de verkenningsfase.

Lees meer in de volgende folders:

   Afronding verkenning en diagnose

   Na de verkenningsfase is duidelijk of het Genderteam u in behandeling kan nemen. Zo ja, dan ontvangt u een oproep voor een afspraak met een endocrinoloog (hormoonarts). De endocrinoloog voert het startgesprek over de hormoonbehandeling met u; hij/zij blijft uw hoofdbehandelaar. Is uit de verkenning gebleken dat u (nog) niet in behandeling kunt komen, bijvoorbeeld omdat er andere vraagstukken spelen in uw leven? Dan bespreken we met u of er daarvoor andere begeleiding/ therapie kan worden ingezet.