Verwijzing naar logopedie

Om het logopedische traject te bespoedigen kunt u bij klachten van een te mannelijke- of te zware stem vanaf heden zonder nulmeting door een KNO-arts en logopedist, doorverwezen worden naar een logopedist bij u in de buurt. Van een medewerker van de genderpoli ontvangt u een algemene verwijsbrief met contactgegevens van een logopedist met ervaring op het gebied van de stem bij transgenderpersonen.

Heeft u klachten op KNO-gebied of algehele stemklachten (bijvoorbeeld heesheid, schorheid of keelpijn), dan wordt wel eerst een consult bij de KNO-arts en logopedist ingepland voordat de logopedische behandeling gestart kan worden.

Indien de stemfrequentie middels intensieve logopedische behandeling van minimaal een half jaar onvoldoende vrouwelijk wordt en u in aanmerking wilt komen voor een stemverhogende ingreep, kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent van de genderpoli. Zij geven uitleg over het vervolgtraject.

Patiënten die nog op de wachtlijst staan voor een consult bij de logopedist en KNO-arts van het genderteam zullen vanaf deze week (week 43) telefonisch benaderd worden. Tevens zullen wij de patiënten die al een afspraak hebben staan telefonisch benaderen. Hebben wij u niet kunnen bereiken dan wordt u vanzelf opgeroepen door de poli KNO. Of uw huidige afspraak blijft dan gewoon bestaan.

Heeft u een vraag? Mail ons dan: logopedie-genderteam@vumc.nl of bel met de verpleegkundig consulent van het genderteam op 020 444 0542. Wij helpen u graag!