De genderraad heeft, als patiënten adviesraad, het doel om de kwaliteit van de zorg in het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie in het Amsterdam UMC te bevorderen. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven over zorg en wetenschappelijk onderzoek gerelateerde onderwerpen binnen het KZcG van Amsterdam UMC.

Wij zitten frequent aan tafel met zorgverleners en bestuursleden van het Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie en werken daarnaast in kleinere groepen aan verschillende projecten zoals het verbeteren van (medische) communicatie naar patiënten en het ‘samen beslissen’ over verschillende behandelingsopties binnen de genderzorg. Voor meer inhoudelijke informatie over deze projecten, zie tabblad ‘Notulen en Adviezen’.

Wij staan voor persoonsgerichte zorg waarbij inclusiviteit in de breedste zin van het woord, samen beslissen en duidelijke communicatie naar eenieder centraal staat.

Voor vragen omtrent onze projecten, adviezen of andere gerelateerde zaken kunt u contact met ons opnemen. De genderraad is per mail bereikbaar: genderraad@amsterdamumc.nl

Wie zijn wij?

De genderraad bestaat uit ervaringsdeskundigen met verschillende achtergronden en genderidentiteiten. Onze voorzitter is Lindsey van Ginkel. Verder wordt de raad verrijkt met, zoals ook te zien op onderstaande foto's. Roxanne Wardenaar, Kate Werdekker, Linda Klaver, Aike Pronk, Ryan Ramharak en drie anonieme leden.

Lindsey van Ginkel

Roxanne Wardenaar

Kate Werdekker

Linda Klaver

Aike Pronk

Ryan Ramharak