Informatie voor patiënten i.v.m. maatregelen coronavirus

23-07-2020

Binnen het Amsterdam UMC hebben we maatregelen getroffen om onze reguliere zorg op een veilige manier weer langzaam te beginnen. Deze maatregelen gelden ook in de polikliniek van het Kennis en Zorgcentrum voor genderdysforie.

De genderzorg binnen Amsterdam UMC is grotendeels doorgegaan middels videobellen en telefonisch consulten. Vanaf heden hebben wij onze zorg ingericht met zowel fysieke consulten als consulten via videobellen en telefonisch (let op anoniem nummer). Fysieke afspraken vinden alleen op indicatie plaats.

Hieronder zullen we per discipline toelichten hoe de zorg er verder uitziet;

Genderchirurgie

 • Alle genderchirurgie operaties zijn weer gestart, zij het met beperkte capaciteit;

 • Poliklinische afspraken vinden in principe poliklinisch plaats. Op indicatie vindt uw afspraak telefonisch plaats;
  o    Belangrijk: een telefonisch consult kan gedurende de dag van de afspraak plaats-vinden en u wordt waarschijnlijk met een anoniem nummer gebeld.

 • MKA-afspraken vinden per 1 juli 2020 op receptie N, de genderpolikliniek, plaats.

Endocrinologie & Gynaecologie (volwassenen- en kinder- en jeugdzorg)

 • Endocrinologische behandelingen voor zowel de volwassenen (start hormoonbehandeling) als jeugdigen (puberteitsremming en start hormoonbehandeling) worden weer aangeboden evenals de afspraken bij de Gynaecologie (ook fertiliteitsconsulten);

 • Poliklinische afspraken vinden telefonisch plaats op de aangegeven afspraaktijd.
  Op indicatie zullen fysieke of video-consulten met u worden ingepland;

 • Recepten worden per heden digitaal naar uw apotheek verzonden. Zorg ervoor dat uw juiste apotheek in ons systeem staat.

Psychologie/ Psychiatrie

 • Poliklinische afspraken vinden telefonisch of via videobellen plaats op de aangegeven afspraaktijd. Op indicatie zullen fysieke consulten met u worden ingepland;

 • Nieuwe psychologische trajecten worden weer ingepland.

Algemene zaken

 • Voor dringende zaken, herhaalrecepten en overige medische vragen kan via Mijn dossier of telefonisch contact worden opgenomen, via 020 4440542.

 • Heeft u een fysieke afspraak, dan zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen voor uw en onze veiligheid;
  o    Kom alleen, indien  u echt niet alleen naar een afspraak kan komen mag u één begeleider meenemen. Bij minderjarige patiënten mag er altijd één ouder mee;
  o    We screenen vooraf op klachten, dit gebeurt via SMS1 à 2 dagen voorafgaand aan uw bezoek en bij de ingang van de polikliniek;
  o    U mag alleen naar uw poliklinische afspraak komen als u geen gezondheidsklachten heeft, dus ook bij een lichte verkoudheid blijft u thuis;
  o    Heeft u gezondheidsklachten, verkoudheid e.d. neem dan contact op met ons. Wij zetten dan, in overleg met uw behandelaar, uw afspraak om in een telefonische afspraak.

 • Vanwege privacyregels kunnen wij geen mails met medisch inhoudelijke vragen beantwoorden, dit kan wel via Mijn dossier of via een telefonische afspraak met uw behandelaar

 • Subsidieverklaringen omtrent borstvergroting en deskundigenverklaring juridische geslachtsaanpassing kunnen weer worden afgegeven

Raadpleeg regelmatig de website van Amsterdam UMC voor de laatste ontwikkelingen.
U kunt ons bellen op 020 – 4440542 maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur.

Het Genderteam