Informatie voor patiënten i.v.m. maatregelen coronavirus

29-06-2021

Aanpassingen:

 • Op dit moment mogen poliklinische afspraken voor 40% (dit was 50%) fysiek plaatsvinden. Dit maakt dat wij maar beperkt patiënten kunnen uitnodigen om hier te komen. Indien mogelijk vindt uw afspraak telefonisch plaats
 • De genderzorg gaat grotendeels door
 • Er vinden intakegesprekken plaats, zij het in beperkte mate. Dit vanwege een langere wachttijd in ons traject, welke mede veroorzaakt is door de COVID-pandemie. Zie voor een actueel overzicht de informatie over onze wachttijd.
 • Kom alleen

Binnen het Amsterdam UMC hebben we maatregelen getroffen om onze reguliere zorg op een veilige manier door te laten gaan. Deze maatregelen gelden ook in de polikliniek van het Kennis en Zorgcentrum voor genderdysforie.

Voor meer informatie over deze maatregelen kijk op https://www.amc.nl/web/veilige-zorg-in-amsterdam-umc.htm

De genderzorg binnen Amsterdam UMC gaat grotendeels door. Wij richten onze zorg in met zowel fysieke consulten als consulten via videobellen en telefonisch (let op anoniem nummer). Fysieke consulten vinden alleen op indicatie plaats.

Hieronder zullen we per discipline toelichten hoe de zorg er verder uitziet.

Genderchirurgie

 • Er worden genderchirurgie operaties gedaan, zij het in zeer beperkte mate.
 • Op dit moment mogen poliklinische afspraken voor 40% fysiek plaatsvinden. Dit maakt dat wij maar beperkt patiënten kunnen uitnodigen om hier te komen. Indien mogelijk vindt uw afspraak telefonisch plaats
 • De groepsconsulten mastectomie en vaginaplastiek vinden plaats, in digitale vorm waarna er per patiënt en een apart moment gepland wordt voor een fysiek consult op de polikliniek.
 • Poliklinische afspraken bij de poli plastische chirurgie worden maximaal een maand van te voren gepland.

Endocrinologie & Gynaecologie (volwassenen- en kinder- en jeugdzorg)

 • Endocrinologische behandelingen voor zowel de volwassenen (start hormoonbehandeling) als jeugdigen (puberteitsremming en start hormoonbehandeling) worden aangeboden evenals de afspraken bij de Gynaecologie (ook fertiliteitsconsulten);
 • Poliklinische afspraken vinden fysiek plaats of via een videoconsult op de aangegeven afspraaktijd.
  Op uw afsprakenbrief en in ‘Mijn Dossier’ staat aangegeven of wij u fysiek verwachten op de polikliniek of dat u een videoconsult heeft.
 • Recepten worden per heden digitaal naar uw apotheek verzonden. Zorg ervoor dat uw juiste apotheek in ons systeem staat door contact op te nemen met het secretariaat van de genderpoli.

Psychologie/ Psychiatrie

 • Poliklinische afspraken vinden telefonisch of via videobellen plaats op de aangegeven afspraaktijd. Op indicatie zullen fysieke consulten met u worden ingepland;

 • Nieuwe psychologische trajecten worden ingepland.

Algemene zaken

 • Voor dringende zaken, herhaalrecepten en overige medische vragen kan via Mijn dossier of telefonisch contact worden opgenomen, via 020 4440542.

 • Heeft u een fysieke afspraak, dan zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen voor uw en onze veiligheid;
  o    Kom alleen, indien  u echt niet alleen naar een afspraak kan komen mag u één begeleider meenemen. Bij minderjarige patiënten mag er altijd één ouder mee;
  o    U mag alleen naar uw poliklinische afspraak komen als u geen gezondheidsklachten heeft, dus ook bij een lichte verkoudheid blijft u thuis;
  o    Heeft u gezondheidsklachten, verkoudheid e.d. neem dan contact op met ons. Wij zetten dan, in overleg met uw behandelaar, uw afspraak om in een telefonische afspraak.
 • Vanwege privacyregels kunnen wij geen mails met medisch inhoudelijke vragen beantwoorden, dit kan wel via Mijn dossier of via een telefonische afspraak met uw behandelaar

Raadpleeg regelmatig de website van Amsterdam UMC voor de laatste ontwikkelingen.
U kunt ons bellen op 020 – 4440542 maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur.

Het Genderteam