Multidisciplinaire zorg en samenwerking bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie

Bij de gendertransitie krijgt u zorg door verschillende deskundigen met ieder hun eigen expertise. Van de verkennende fase tot hormoonbehandeling, operaties en de sociale transitie zijn diverse experts nauw betrokken.

De volgende endocrinologen kunnen patiënten zien voor de 2-jaarlijkse controle na de transitiefase:

  • Dr. A.C. van Bon, Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, 088-0058888
  • Dr S.A.N.T. Landewé-Cleuren, MUMC Maastricht, 043-3876543
  • Dr. M.J.M. Pouwels, Medisch Spectrum Twente, Enschede, 053-4872430
  • Dr A.W.F.T. Toorians, St Anna Ziekenhuis, Geldrop, 040-2864040
  • Dr. M.O. van Aken, HagaZiekenhuis, Den Haag, 070-2102605

Stepwork en psychologenpraktijk de Vaart

Tussen het kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie, Stepwork en de Vaart zijn er instroomafspraken gemaakt voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen.

Mensen die instromen vanuit deze zorgaanbieders komen op de algehele wachtlijst van mensen die zorg vragen bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Er is geen sprake van zij-instroom en er is een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig.

  1. Amsterdam UMC neemt in principe de diagnostiek van deze instellingen over, onder de voorwaarde van volledige overdracht van voorinformatie en zorg. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
  2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit deze instellingen elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door Amsterdam UMC. Als startdatum van de hormoonbehandeling geldt die van deze zorgaanbieders. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
  3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door bovengenoemde instellingen worden verwezen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling

Mensen die verwezen worden naar het KzcG en die reeds behandeling van andere zorgaanbieders binnen Nederland hebben gehad, worden in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling. 

Mensen die verwezen worden naar het KzcG en die reeds behandeling van zorgaanbieders in het buitenland hebben gehad, worden in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling. Soms is het wenselijk dat u uw medische gegevens met ons deelt zodat wij goed kunnen inschatten waar u in ons traject kunt instromen. Hierover ontvangt u dan na aanmelding van ons bericht.

Academische genderteams

Tussen de Nederlandse genderteams bestaat de samenwerking naast het uitbreiden van kennis en het delen daarvan uit het zo nodig overnemen van behandeling na volledige overdracht van voorinformatie en zorg, buiten de wachtlijsten om.

  • Genderteam UMC Groningen