Bij de gendertransitie krijgt u zorg door verschillende deskundigen met ieder hun eigen expertise. Van de verkennende fase tot hormoonbehandeling, operaties en de sociale transitie zijn diverse experts nauw betrokken.

De volgende endocrinologen kunnen patiënten zien voor de 2-jaarlijkse controle na de transitiefase:

 • Dr. A.C. van Bon, Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, 088-0058888
 • Dr S.A.N.T. Landewé-Cleuren, MUMC Maastricht, 043-3876543
 • Dr. M.J.M. Pouwels, Medisch Spectrum Twente, Enschede, 053-4872430
 • Dr A.W.F.T. Toorians, St Anna Ziekenhuis, Geldrop, 040-2864040
 • Dr. M.O. van Aken, HagaZiekenhuis, Den Haag, 070-2102605
 • Drs. B.L.J. Kanen, Zaans Medisch Centrum, Zaandam, 075-6502911
 • Dr. A. Binnerts, Zaans Medisch Centrum, Zaandam, 075-6502911

Radboud UMC


Vanaf 1 maart 2021 start het Radboudumc ook met de genderzorg voor volwassenen. Naar verwachting kan het ‘expertisecentrum geslacht en gender’ ongeveer 200 patiënten per jaar behandelen.

Amsterdam UMC is erg blij dat er meer genderzorg beschikbaar komt. Dit zorgt hopelijk voor een betere spreiding van de genderzorg in het land en daarnaast ook voor kortere wachttijden.

Vanaf 1 maart 2021 tot 1 januari 2022 zal het Radboudumc mensen met genderdysforie gaan zien die verwezen zijn vanaf de wachtlijsten van Amsterdam UMC en UMCG.
Mensen van de wachtlijst van Amsterdam UMC die in aanmerking komen om over te stappen naar Radboudumc zijn al actief benaderd.

Onderaan dit nieuwsbericht is een lijst met veelgestelde vragen te vinden.
Hier staat ook meer informatie over verwijzen en de wachttijden.

Via deze link kunt u het nieuwsbericht lezen dat het Radboudumc heeft gepubliceerd hierover.
Daarnaast hebben zij op hun website ook een pagina met veelgestelde vragen en kunt u daar contactgegevens vinden.

Samenwerkingsovereenkomst Amsterdam UMC en Gender Clinic

Op 13 januari heeft Amsterdam UMC (Kennis- en Zorg Centrum voor Genderdysforie) een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Gender Clinic voor het uitvoeren van laag complexe genderchirurgische ingrepen waar een lange wachttijd voor is. De samenwerking is een hele positieve ontwikkeling die de wachttijden voor deze ingrepen zal verlagen en OK-capaciteit oplevert voor het uitvoeren van meer primaire genitale operaties in Amsterdam UMC locatie VUmc en Ziekenhuis Amstelland.

Patiënten binnen het Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie, Amsterdam UMC worden actief verwezen naar Gender Clinic en daar geopereerd.  Gender Clinic richt zich op borst chirurgische ingrepen (mastectomie en borstvergroting) en (genitale) correcties na eerdere ingrepen bij transgenderpersonen. Gender Clinic heeft eigen contracten met alle zorgverzekeraars.

In eerste instantie zal Gender Clinic zich voornamelijk richten op personen die reeds op de wachtlijst staan voor een mastectomie operatie binnen het Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Personen zullen dan op volgorde van wachttijd worden benaderd en verwezen.

Ook personen die zorg ontvangen binnen het Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie maar nog niet op de wachtlijst staan voor een mastectomie kunnen, als zij een indicatie hebben voor deze operatie vanuit het multidisciplinaire team, bij Gender Clinic terecht. Personen kunnen deze wensen bespreken met hun psycholoog binnen het Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Meer informatie over Gender Clinic vind u eveneens op www.genderclinic.nl

Stepwork en psychologenpraktijk de Vaart

Tussen het kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie, Stepwork en de Vaart zijn er instroomafspraken gemaakt voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen.

Mensen die instromen vanuit deze zorgaanbieders komen op de algehele wachtlijst van mensen die zorg vragen bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Er is geen sprake van zij-instroom en er is een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig.

 1. Amsterdam UMC neemt in principe de diagnostiek van deze instellingen over, onder de voorwaarde van volledige overdracht van voorinformatie en zorg. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
 2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit deze instellingen elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door Amsterdam UMC. Als startdatum van de hormoonbehandeling geldt die van deze zorgaanbieders. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
 3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door bovengenoemde instellingen worden verwezen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling

Mensen die verwezen worden naar het KzcG en die reeds behandeling van andere zorgaanbieders binnen Nederland hebben gehad, worden in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling. 

Mensen die verwezen worden naar het KzcG en die reeds behandeling van zorgaanbieders in het buitenland hebben gehad, worden in principe op onze algemene wachtlijst geplaatst. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling. Soms is het wenselijk dat u uw medische gegevens met ons deelt zodat wij goed kunnen inschatten waar u in ons traject kunt instromen. Hierover ontvangt u dan na aanmelding van ons bericht.

Academische genderteams

Tussen de Nederlandse genderteams bestaat de samenwerking naast het uitbreiden van kennis en het delen daarvan uit het zo nodig overnemen van behandeling na volledige overdracht van voorinformatie en zorg, buiten de wachtlijsten om.

 • Genderteam UMC Groningen