Sinds 1 juli 2014 is het voor Nederlanders van 16 jaar en ouder mogelijk om op grond van een verklaring transgender de aanduiding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen.

Op deze pagina

Een verklaring transgender kan worden verstrekt door een deskundige als die er voldoende van overtuigd is dat de wens van een persoon om tot het andere geslacht te behoren realistisch en blijvend is. In dat geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. Ook kan de voornaam (of voornamen) van de persoon in kwestie gewijzigd worden. Een verklaring wijziging geslacht (deskundigenverklaring) kunt u aanvragen bij het genderteam van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Bij de aanvraag maken we onderscheid tussen degenen die bekend zijn bij het genderteam en degenen die dat niet zijn.

Bekend bij het genderteam van Amsterdam UMC, locatie VUmc

Voorwaarden

De deskundigenverklaring wordt op verzoek verstrekt als:

 • u bekend bent bij het genderteam
 • u ouder bent dan 18 jaar
 • u de diagnostische fase afgerond heeft
 • de diagnose genderdysforie is gesteld
 • u leeft in de door u ervaren genderrol
 • u in de afgelopen 6 maanden gezien bent door een deskundige van het genderteam gezien.

  U kunt zonder beoordeling een deskundigenverklaring aanvragen. Voor 16- en 17-jarigen gelden dezelfde voorwaarden maar zal er aanvullend nagegaan worden of ouders voldoende betrokken zijn bij de wens voor wijziging geslacht.

  De deskundigenverklaring wordt niet automatisch verstrekt als:

  • de diagnostische fase nog niet is afgerond
  • u in het verleden bekend was, maar het traject hier heeft verlaten
  • u nog geen cross-sex hormonen gebruikt
  • u de afgelopen 6 maanden geen afspraken meer heeft gehad bij een deskundige van het genderteam

  In dat geval moet u een of meerdere beoordelingsgesprekken voeren met een deskundige van het genderteam anders dan de vaste behandelaar binnen het genderteam. Zo lopen de aanvraag tot aanpassing van de geboorteakte en de behandelwens niet door elkaar. Voor 16- of 17-jarigen geldt dat hun ouders/verzorgers bij het beoordelingsgesprek (of meerdere beoordelingsgesprekken) aanwezig moeten zijn.

  Medische behandeling

  Om in aanmerking te komen voor een geslachtsaanpassende behandeling moet u een aparte diagnostische beoordeling doorlopen. Aan de afgifte van de deskundigenverklaring kunt u geen recht op toegang tot het medische traject ontlenen.
  De deskundigenverklaring geeft alleen toegang tot wijziging van geslacht in de geboorteakte via de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Aanvragen

  U kunt een aanvraag indienen voor het afgeven van een deskundigenverklaring en/of een beoordeling door een deskundige door te bellen met ons secretariaat of door het pdf-formulier onderaan deze pagina in te vullen en op te sturen.

  De volgende gegevens dient u door te geven:
  Voornamen en achternaam zoals in paspoort vermeld
  Adres
  Geboortedatum en geboorteplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres (betalende partij)
  Wel/niet bekend bij genderteam VUmc
  Indien bekend bij genderteam VUmc: naam behandelend psycholoog en fase van het traject (wachtlijst/diagnostiek/real-life fase/chirurgische fase/afgerond traject)

   Graag het aanvraagformulier (pdf) onderaan de pagina uitprinten, invullen en per post aan ons versturen:
   Amsterdam UMC, locatie VUmc
   Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie, receptie N
   Postbus 7057
   1007 MB Amsterdam

   Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het genderteam VUmc, telefoonnummer 020 444 0542. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9:00-12:00 en van 13:00-16:00 uur.

   Als we deze informatie ontvangen hebben, gaan we na of u in aanmerking komt om een deskundigenverklaring te ontvangen of dat u eerst een afspraak voor een deskundigenbeoordeling moet maken.

   Mocht er eerst een beoordeling door een deskundige nodig zijn dan wordt er met u telefonisch contact opgenomen door het secretariaat van het genderteam VUmc.

   Ophalen of opsturen?

   De verklaring kunt u per post ontvangen of op afspraak persoonlijk afhalen bij het secretariaat van de polikliniek Genderdysforie, receptie N (VUmc). Op het aanvraagformulier kunt u aangeven wat uw keuze is .

   Hoe lang duurt het?

   Een deskundigenbeoordeling proberen wij binnen een maand na aanvraag in te plannen. Een deskundigenverklaring wordt binnen een maand na aanvraag opgestuurd. Als u bekend bent bij het genderteam van Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt de verklaring ondertekend door uw eigen psycholoog of psychiater. Bij zijn of haar afwezigheid duurt het afgeven van de verklaring langer.

   Geldigheid verklaring

   De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden als u de aanvraag tot geslachtswijziging geboortegeslacht doet bij uw geboortegemeente.

   Niet bekend bij genderteam Amsterdam UMC, locatie VUmc

   Voorwaarden

   Ook als u niet bekend bent bij het genderteam Amsterdam UMC, locatie VUmc, kunt u zich bij ons melden voor een deskundigenverklaring. Als u bekend bent bij een ander genderteam dan dat van VUmc, de diagnose genderdysforie daar is gesteld en u gebruikt cross-sekshormonen en/of heeft geslachtaanpassende chirurgie ondergaan, dan vragen we u hierover informatie aan ons te overhandigen. Om na te gaan of een verklaring wijziging geslacht kan worden verstrekt, vindt in alle gevallen een beoordeling door een deskundige plaats tijdens een of meerdere beoordelingsgesprekken. Na dit gesprek/deze gesprekken wordt de deskundigenverklaring afgegeven, op voorwaarde dat we daarvoor voldoende overtuiging hebben gekregen. Voor 16- of 17-jarigen geldt dat hun ouders/verzorgers bij het beoordelingsgesprek (of de beoordelingsgesprekken) aanwezig moeten zijn.

   Medische behandeling

   Om in aanmerking te komen voor een geslachtsaanpassende behandeling is een aparte diagnostische beoordeling vereist. Aan de afgifte van de deskundigenverklaring kan geen recht op toegang tot het medische traject worden ontleend. De deskundigenverklaring geeft alleen toegang tot wijziging van geslacht in de geboorteakte via de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

   Aanvragen

   U kunt een aanvraag indienen voor het afgeven van een deskundigenverklaring en/of een beoordeling door een deskundige door te bellen met ons secretariaat of door onderstaand pdf formulier (zie onderaan deze pagina) in te vullen en op te sturen     

   De volgende gegevens dient u door te geven:
   Voornamen en achternaam zoals in paspoort vermeld
   Adres
   Geboortedatum en geboorteplaats
   Telefoonnummer
   E-mailadres (betalende partij)
   Wel/niet bekend bij genderteam VUmc
   Indien bekend bij genderteam VUmc: naam behandelend psycholoog en fase van het traject (wachtlijst/diagnostiek/real-life fase/chirurgische fase/afgerond traject)

    Graag het aanvraagformulier (pdf) onderaan de pagina uitprinten, invullen en per post aan ons versturen:
    Amsterdam UMC, locatie VUmc
    Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie
    Receptie N
    Postbus 7057
    1007 MB Amsterdam

    Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het genderteam VUmc, telefoonnummer 020 444 0542. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9:00-12:00 en van 13:00-16:00 uur.

    Als we deze informatie ontvangen hebben, gaan we na of u in aanmerking komt om een deskundigenverklaring te ontvangen of dat u eerst een afspraak voor een deskundigenbeoordeling moet maken. Mocht er eerst een beoordeling door een deskundige nodig zijn dan wordt er met u telefonisch contact opgenomen door het secretariaat van het genderteam VUmc.

    Ophalen of opsturen?

    De verklaring kunt u per post ontvangen of op afspraak persoonlijk afhalen bij het secretariaat van de polikliniek Genderdysforie, receptie N (Amsterdam UMC, locatie VUmc). Op het aanvraagformulier kunt u aangeven wat uw keuze is .

    Hoe lang duurt het?

    Een deskundigenbeoordeling proberen wij binnen een maand na aanvraag in te plannen. Een deskundigenverklaring wordt binnen twee weken na aanvraag opgestuurd. Als u bekend bent bij het genderteam van Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt de verklaring ondertekend door uw eigen psycholoog of psychiater. Bij zijn of haar afwezigheid duurt het afgeven van de verklaring langer.

    Geldigheid verklaring

    De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden als u de aanvraag tot geslachtswijziging geboortegeslacht doet bij uw geboortegemeente.

    Kosten

    Voor het afgeven van een verklaring en voor een deskundigenbeoordeling worden kosten in rekening gebracht.

    • Kosten administratief afgeven deskundigenverklaring: 65 euro
    • Kosten deskundigenbeoordeling: 250 euro

    Als u bekend bent bij het genderteam, zijn dit alleen de kosten voor een Verklaring (65 euro).

    Als u niet bekend bent bij het genderteam of er lang niet meer bent geweest, dan zijn dit de kosten voor een deskundigenbeoordeling én de verklaring (samen 315 euro)

    Betaling deskundigenverklaring VUmc

    De factuur (65 euro) ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres toegestuurd met het verzoek deze per ommegaande te voldoen. Wij verzoeken u dan ook om het mailadres door te geven van de betalende partij.

    Betaling deskundigenbeoordeling én deskundigenverklaring VUmc

    De factuur (315 euro) voor de deskundigenbeoordeling én de deskundigenverklaring krijg u op het door u opgegeven e-mail adres toegestuurd met het verzoek deze per ommegaande te betalen. Wij verzoeken u dan ook om het mailadres door te geven van de betalende partij.

    Indien er besloten wordt dat er geen deskundigenverklaring afgegeven kan worden krijgt u een factuur toegestuurd á 250 euro voor alleen de deskundigenbeoordeling. Indien er meerdere beoordelingsgesprekken nodig zijn zullen hiervoor geen aparte kosten in rekening gebracht worden.

    Niet vergoed

    De kosten voor het veranderen van het geslacht in de geboorteakte zijn voor de aanvrager zelf. De kosten voor een deskundigenverklaring en deskundigenbeoordeling worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

    Formulier wijziging geslacht