Voorlichtingsbijeenkomsten over genderdysforie

Regelmatig vinden er informatieavonden plaats voor volwassenen met Genderdysforie. Als een avond is gepland ziet u hieronder de benodigde informatie staan: