De polikliniek Diabetes Mentaal biedt gespecialiseerde psychologische en psychiatrische hulp aan volwassenen met diabetes, zowel type 1 als type 2.

We werken nauw samen met het Diabetescentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Corona virus en diabetes: de mentale kant

Lees meer

Voor wie?

Volwassenen met diabetes mellitus met psychosociale problemen kunnen bij onze polikliniek terecht. Het kan gaan om problemen:

  • in het omgaan met de diabetes
  • het uitvoeren van de dagelijkse zelfzorg
  • een hoge ervaren ziektelast (‘diabetes burn-out’)
  • klachten van somberheid, stress of angst

Vrijwel altijd is er sprake van een nauwe wisselwerking tussen emotionele problemen en de diabetesregulatie. Dit leidt tot een dubbele belasting voor de persoon met diabetes. Bij Diabetes Mentaal kiezen we daarom voor een aanpak waarin we zowel de geestelijke als de lichamelijke kant aandacht geven. Een dergelijke integrale benadering van de problematiek biedt de beste kansen op succesvolle behandeling.

Wie werken er bij Diabetes Mentaal?

Aan de polikliniek zijn medisch psychologen en een psychiater verbonden met deskundigheid op het gebied van diabetes en de psychosociale gevolgen daarvan.   

Wat biedt Diabetes Mentaal?

Het hulpaanbod stemmen we af op de aard en de ernst van het probleem. Naast individuele gesprekken, soms in combinatie met medicatie, bieden wij de groepsprogramma’s Diabetes de Baas en HypoBewust aan. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van (gecombineerde) online begeleiding, zoals de online interventie: Betergestemd met Diabetes. In het geval er noodzaak is tot intensievere of meer gespecialiseerde behandeling kan tot verwijzing worden over gegaan.

Hoe werkt Diabetes Mentaal?

Uw huisarts of internist kan u aanmelden via de link 'Aanmelding'

Vervolgens krijgt u thuis een brief met een uitnodiging voor een intakegesprek op de polikliniek. U wordt verzocht vooraf een online vragenlijst in te vullen, die tijdens de specialist tijdens het eerste consult met u bespreekt. Na het eerste of tweede consult doen we u een voorstel voor een behandeling.

Wanneer de behandeling afgerond is, vragen we u nogmaals een online vragenlijst in te vullen. Deze gebruiken we voor evaluatie en maakt onderdeel uit van onze procedure gericht op kwaliteitsbewaking.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Veel wetenschappelijk onderzoek kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en over het onderzoek van het diabetescentrum.

Contact en afspraak wijzigen 

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen via:

  • Secretariaat medische psychologie: 020 - 444 0190 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur)
  • Email: diabetesmentaal@vumc.nl
  • Online via het patiëntenportaal Mijn Dossier, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Via deze wegen kunt u ook uw afspraak afzeggen en verplaatsen.