De polikliniek Diabetes Mentaal biedt gespecialiseerde psychologische en psychiatrische hulp aan volwassenen met diabetes, zowel type 1 als type 2.

We werken nauw samen met het Diabetescentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Corona virus en diabetes: de mentale kant

Lees meer

Voor wie?

Volwassenen met diabetes mellitus met psychosociale problemen kunnen bij onze polikliniek terecht. Het kan gaan om problemen:

 • in het omgaan met de diabetes
 • het uitvoeren van de dagelijkse zelfzorg
 • een hoge ervaren ziektelast (‘diabetes burn-out’)
 • klachten van somberheid, stress of angst

Vrijwel altijd is er sprake van een nauwe wisselwerking tussen emotionele problemen en de diabetesregulatie. Dit leidt tot een dubbele belasting voor de persoon met diabetes. Bij Diabetes Mentaal kiezen we daarom voor een aanpak waarin we zowel de geestelijke als de lichamelijke kant aandacht geven. Een dergelijke integrale benadering van de problematiek biedt de beste kansen op succesvolle behandeling.

Wie werken er bij Diabetes Mentaal?

Aan de polikliniek zijn medisch psychologen en een psychiater verbonden met deskundigheid op het gebied van diabetes en de psychosociale gevolgen daarvan.   

Wat biedt Diabetes Mentaal?

Het hulpaanbod stemmen we af op de aard en de ernst van het probleem. Naast individuele gesprekken, soms in combinatie met medicatie, bieden wij de groepsprogramma’s Diabetes de Baas en HypoBewust aan. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van (gecombineerde) online begeleiding, zoals de online interventie: Betergestemd met Diabetes. In het geval er noodzaak is tot intensievere of meer gespecialiseerde behandeling kan tot verwijzing worden over gegaan.

  Hoe werkt Diabetes Mentaal?

  Uw huisarts of internist kan u aanmelden via de link 'Aanmelding'. Hier leggen we de procedure uit.

  Vanuit de polikliniek Diabetes Mentaal krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek  met de diabetes psycholoog. U ontvangt ook een link naar een online vragenlijst, die u vooraf invult en met u wordt besproken tijdens het eerste consult. Na het eerste of tweede consult geven we advies of doen een voorstel voor een behandeling.

  Omdat Diabetes Mentaal onderdeel is van het Diabetescentrum, krijgt u tevens een uitnodiging voor een afspraak met een internist. Deze zal samen met u uw huidige behandeling doornemen en eventuele vragen beantwoorden.  Zo nodig kan ook een diabetesverpleegkundige en/of diëtiste worden geraadpleegd.

  In de regel blijft het bij een eenmalig consult. U blijft onder behandeling van uw eigen arts. Wanneer de behandeling bij Diabetes Mentaal is afgerond, vragen wij u ter evaluatie opnieuw een online vragenlijst in te vullen. Met uw instemming rapporteren wij naar uw verwijzend huisarts en/of specialist. U ontvangt voor onze psychologische zorg geen rekening.

  Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

  Veel wetenschappelijk onderzoek kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en over het onderzoek van het diabetescentrum.

  Contact en afspraak wijzigen 

  Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen via:

  • Secretariaat medische psychologie: 020 - 444 0190 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 12:00 uur)
  • Email: diabetesmentaal@amsterdamumc.nl
  • Online via het patiëntenportaal Mijn Dossier, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

  Via deze wegen kunt u ook uw afspraak afzeggen en verplaatsen.