De polikliniek Diabetes Mentaal biedt gespecialiseerde psychologische en psychiatrische hulp aan volwassenen met diabetes, zowel type 1 als type 2. Er wordt nauw samengewerkt met het Diabetescentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

De polikliniek is bedoeld voor volwassenen met diabetes mellitus met psychosociale problemen. Het kan gaan om problemen in het omgaan met de diabetes, het uitvoeren van de dagelijkse zelfzorg, een hoge ervaren ziektelast (‘diabetes burn-out’) en klachten van somberheid, stress of angst. Vrijwel altijd is er sprake van een nauwe wisselwerking tussen emotionele problemen en de diabetesregulatie. Dit leidt tot een dubbele belasting voor de persoon met diabetes. Diabetes Mentaal kiest daarom voor een aanpak waarin zowel de geestelijke als de lichamelijke kant aandacht krijgen. Een dergelijke ‘integrale’ benadering van de problematiek biedt de beste kansen op succesvolle behandeling.

Wie werken er bij Diabetes Mentaal?

Aan de polikliniek zijn medisch psychologen en een psychiater verbonden met deskundigheid op het gebied van diabetes en de psychosociale gevolgen daarvan.   

Wat biedt Diabetes Mentaal?

Het hulpaanbod wordt afgestemd op de aard en de ernst van het probleem. Naast individuele gesprekken, al dan niet in combinatie met medicatie, bieden wij de groepsprogramma’s Diabetes de Baas en HypoBewust aan. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van (gecombineerde) online begeleiding. In het geval er noodzaak is tot intensievere of meer gespecialiseerde behandeling kan tot verwijzing worden over gegaan.

Hoe werkt Diabetes Mentaal?

Uw huisarts of internist kan u aanmelden via de link 'Aanmelding'

Vervolgens krijgt u thuis een brief met een uitnodiging voor een intakegesprek op de polikliniek. U wordt verzocht vooraf een online vragenlijst in te vullen, die tijdens het eerste consult met u besproken wordt. Na het eerste of tweede consult wordt u een voorstel gedaan tot behandeling. Bij afronding van de behandeling wordt u gevraagd nogmaals een online vragenlijst in te vullen. Deze dient ter evaluatie en maakt onderdeel uit van onze procedure gericht op kwaliteitsbewaking.

Contact Bezoekadres 

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam

Afzeggen en verplaatsen van uw afspraak kan via:

  • Secretariaat medische psychologie: 020 - 444 0190 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur)
  • Email: diabetesmentaal@vumc.nl
  • Online via het patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Vragen of meer informatie?

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het secretariaat medische psychologie op bovenstaand telefoonnummer of mailen naar diabetesmentaal@vumc.nl. U kunt ook via Mijn Dossier een bericht sturen naar de afdeling medische psychologie.