Corona virus en diabetes: de mentale kant

Er is nog veel onzeker over Corona en de risico’s voor mensen met diabetes. Volgens het RIVM brengt diabetes – niet gespecificeerd voor type1 of  type 2  - een  extra kwetsbaarheid met zich mee. Wat het verhoogde risico precies is, duidelijk is dat alles moet worden ingezet om besmetting te voorkomen waar dat kan. Dat vraagt grote aanpassingen in ons gedrag. Daar hoort bij dat wij zo min mogelijk naar buiten gaan en in contact komen met anderen; een vorm van thuisisolatie. Dat is een vreemde en belastende situatie waar we het allemaal lastig mee hebben.

Hieronder een paar tips om u te helpen deze stressvolle periode zo goed mogelijk door te komen.

1.      Herken en uit uw emoties.

U kunt een scala aan gevoelens ervaren, van angst, frustratie, onzekerheid en verveling tot boosheid. Dit soort emoties zijn absoluut normaal onder de huidige omstandigheden. Het zijn uitingen van stress in reactie op een abnormale situatie. Er is nu eenmaal veel onzekerheid. U maakt zich waarschijnlijk zorgen over uw eigen gezondheid maar wellicht ook die van uw familieleden. Geef uiting aan uw gevoelens en deel ze met uw huisgenoten, vrienden of collega’s. Dit geeft verlichting en biedt ook de ander de kans zijn of haar gevoelens met u te delen. Praten helpt. Voor sommigen helpt het opschrijven van  ervaringen en gevoelens.  Als de stress hoog blijft en u ernstig belemmerd wordt in uw dagelijks functioneren, aarzel dan niet om hulp te vragen.  Neem contact op met uw behandelend arts voor advies en een verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog.  Deze kan u telefonisch en online hulp bieden.

2.      Behoud zoveel mogelijk uw dagelijkse routine.

Het is een grote en vrij plotselinge overgang van ‘normaal’ naar hoe het nu is, met alle beperkingen en onzekerheden van dien. Het wegvallen van de dagelijkse routine van werk, studie en normale bezigheden, kan gepaard gaan met gevoelens van onrust. Dat is begrijpelijk. U mist het  ‘sociale ritme’  en dat voelt onzeker en misschien doelloos. Tegelijkertijd spelen er zorgen en zijn er allerlei open vragen, bijvoorbeeld hoe de besmetting zich verder verspreidt en hoe lang dit nog gaat duren. Misschien heeft u financiële zorgen. Juist in deze omstandigheid is het belangrijk zoveel als mogelijk de dagelijkse routine te bewaken. Denk aan op tijd opstaan en naar bed gaan, regelmatige maaltijden, uw zelfzorg activiteiten uitvoeren, en het plannen van bezigheden. Dat kan gaan om een hobby, iets nieuws gaan leren of contacten leggen met familieleden, vrienden etc. Het opbouwen van een nieuwe routine kost tijd, dus gun uzelf en uw naasten die ruimte. Het hebben van een dagritme helpt ook de bloedglucosewaarden zoveel als mogelijk binnen de normaalwaarden te houden. In dat verband spelen eten en bewegen natuurlijk een grote rol. Het kan  zijn dat u door minder lichamelijke activiteit uw medicatie moet aanpassen. Probeer zoveel mogelijk lichamelijk actief te zijn en elke dag buiten te zijn. Doe thuis of buiten dagelijks oefeningen en ga waar mogelijk wandelen of fietsen. Daglicht is belangrijk, dus zorg ervoor dat u elke dag buiten komt. En het kan zijn dat het, ondanks uw inspanningen,minder goed lukt uw bloedglucosewaarden onder controle te houden. Wees mild voor uzelf in deze roerige tijd en richt u vooral op de factoren waar u invloed op heeft en let minder op de uitkomst. Als u twijfels heeft over uw behandeling, stel dan uw vragen per mail of telefoon aan uw behandelteam en maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van andere menen met diabetes.

3.      Beperk het checken van nieuws over Corona

Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en weet wat de adviezen zijn waar u zich aan moet houden. Maar te veel informatie kan stressvol zijn en zorgt ervoor dat uw brein hyper-alert blijft. Terwijl u feitelijk niet meer kunt doen aan het probleem van het Coronavirus dan u aan de adviezen van de RIVM te houden, samen met de mensen in uw directe omgeving. Daar stopt uw invloed op het probleem van de Coronabesmetting. Door het inperken van nieuws updates geeft u uzelf de kans tot rust te komen en weer op te laden. Beperk het checken van het nieuws tot 2 maal per dag. Dat is voldoende om op de hoogte te blijven. Richt u verder vooral op zaken die nodig en voor u betekenisvol zijn-  gun uzelf ontspanning en plezier. Wat dat precies is zal voor een ieder weer anders zijn; het kan gaan om muziek luisteren, lezen, klussen, koken, wandelen of yoga. Al deze bezigheden verlagen de stress en versterken uw gevoel van persoonlijke controle. Dat maakt u minder angstig en beter bestand tegen de aanhoudende onzekerheid.