In de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) kunt u terecht voor aandoeningen in de mond, aan de kaken en in het gezicht, afwijkingen aan het mondslijmvlies, zwellingen, tumoren en afwijkingen aan de kaken of de speekselklieren. Ook mensen die bij een ongeluk gewond raken aan het gezicht, hoofd of de hals worden door onze kaakchirurgen behandeld.

Verwijzing

Verwijzing naar onze afdeling gebeurt meestal door een tandarts, orthodontist, MKA-arts, KNO-arts of een huisarts. Houd er rekening mee dat een verwijzing voor o.a. implantologie altijd via een tandarts moet gebeuren. Bij verwijzing voor orthognathe chirurgie [AC1] is verwijzing door een orthodontist een vereiste.

Specialistische spreekuren

De polikliniek heeft speciale spreekuren voor verschillende deelgebieden: oral medicine en mondkanker, reconstructieve chirurgie en orale rehabilitatie,  implantologie, osteotomie en (trans-)genderchirurgie. Indien nodig wordt u via het reguliere polispreekuur doorgestuurd naar een van deze specialistische spreekuren.

Behandeling

Als na beoordeling door de kaakchirurg blijkt dat u een behandeling moet ondergaan, dan gebeurt dit meestal in de polikliniek onder lokale verdoving. Er wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. Soms is een ziekenhuisopname nodig, waarbij u onder narcose wordt behandeld. Voor deze behandeling komt u op een wachtlijst. Onze opnameplanner benadert u als uw operatiedatum bekend is. Ter voorbereiding op uw operatie krijgt u nog aparte afspraken met de anesthesist en de kaakchirurg.

Arts in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat er artsen en specialisten worden opgeleid. Ook op de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie lopen tandartsen in opleiding stage en worden MKA-chirurgen opgeleid. Het kan daarom gebeuren dat een co-assistent (tandarts in opleiding) of arts-assistent (MKA-chirurg in opleiding) u onderzoekt en/of behandelt.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg doet de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie veel wetenschappelijk onderzoek. Dat richt zich vooral op

-          het zo vroeg mogelijk kunnen ontdekken van mondkanker

-          afwijkingen aan het mondslijmvlies en de speekselklieren

-          het gebruik van implantaten in de kaak, en

-          operatieve verbeteringen aan de (stand van de) kaken.

De wetenschappelijke kennis gebruiken we om onze zorg in de toekomst te verbeteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme of over de onderzoeken en behandelingen die we uitvoeren? Lees dan onze patiëntenfolders. Of ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: www.nvmka.nl