Meedoen aan MS-onderzoek: Dance for Health

Omschrijving project

Door een dansprogramma zouden cognitieve problemen wellicht verminderd of hersteld kunnen worden. Vanuit de literatuur zijn er aanwijzingen dat dit een geschikte training zou kunnen zijn. Met dit onderzoek willen we bekijken wat de effecten van een dansprogramma zijn op cognitie, het brein, het fysiek functioneren en de kwaliteit van leven bij mensen met MS.

Wie kan meedoen

Alle mensen met MS tussen de 18 en 65 jaar met milde cognitieve problemen. Omdat het dansprogramma al is voltooid, zijn wij nu op zoek naar mensen die géén dansprogramma zullen volgen, maar wel alle metingen zullen ondergaan. Dit dient als controlegroep, waardoor wij in staat zijn de twee groepen (met dansprogramma en zonder dansprogramma) met elkaar te vergelijken en het daadwerkelijke effect te kunnen bepalen. U dient dus als referentiegroep.

Wat houdt deelname in

U wordt in totaal twee keer op de polikliniek van het VUmc verwacht (voor en na 8 weken). Tijdens deze bezoeken aan het VUmc worden uw cognitieve vaardigheden in kaart gebracht met behulp van een neuropsychologisch onderzoek (60 minuten). Daarnaast wordt een MRI-scan gemaakt (70 minuten) en worden er een paar fysieke tests afgenomen (5 minuten). Voorafgaand aan uw bezoek aan het VUmc zult u thuis een aantal vragenlijsten invullen (30 minuten).

Na het eerste meetmoment hoeft u gedurende 8 weken niets te doen. U zit in de zogeheten controlegroep. U kunt, indien gewenst, bij gebleken werkzaamheid na afloop van het onderzoek alsnog deelnemen aan het dansprogramma.

Afdeling

Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd

2016 - 2020

Interesse?

dr. Hanneke Hulst of drs. Marike van Lingen, telefonisch te bereiken via 06-21170737 of per e-mail: msencognitie@vumc.nl.

Sponsoring

Stichting Dance for Health